از مردها چه می دانی ؟

از مردها چه می دانی ؟

نویسنده: برنداشوشانا

مترجم : الهام آرام نیا ، سید شمس الدین حسینی

گردآورنده: معصومه عباسی

?فصل اول : او کیست؟

اگر می خواهیم بیشتر بدانیم که چه کسی هستیم و چه چیزهایی برایمان ارزشمند است ، می توانیم به اشخاصی که در اطرافمان هستند، بنگریم. هرکدام از آن هایی یکی از ویژگی های درونی تان را منعکس می کند.گامی بزرگ در جواب سوال «من کیستم» پذیرش کل وجود انسانی است این یعنی بیاموزیم قدر کل وجودمان را بدانیم.

آن را بشناسیم و همة جوانب زندگیمان را بپذیریم . قضاوت و سرزنش خود و دیگران را متوقف کنیم . ممکن است بخشهایی از ما و دیگران نیازمند تغییرو رشد باشد. این بخشها بیشتر از هرچیزی نیازمند رشد است. هیچ چیزی درحال تخریب رشد نمی کند. بهترین گروه فن بیان، گروه آموزشی فن نهان 

       ?فرم پی دی اف کتاب را در پایین دریافت کنید.?

ترس احساس گناه و طرد شدگی مطمئن ترین راه برای از بین بردن شادی و خشنودی است . بعضی از اشخاص خوشبخت به تجربه ای از پیوند با همة عالم وجود دست می یابند . این شرایط موجب تغییرات درونی عمیق می شود و بسیار با ارزش است. اگر با کل هستی و وجودشان در ارتباط نباشد دچار سر در گمی و گیجی می شوند .مردان

همة ما قابلیت نا محدودی برای نوسازی و عشق داریم. زندگی بیداری گسترده ای است که دایماً در جریان است . مهم نیست در چه سنی و چه شرایطی این بیداری رخ می دهد . مهم تشخیص آنست .

مطالب زیر می تواند برای شما مفید واقع شود:

من کیستم؟

در ضمن می توانید بهترین فن بیان را با ما یاد بگیرید ما بهترین گروه فن بیان در مشهد هستیم پس با ما بهترین شوید:?

فن بیان و سخنوری  

?فصل دوم : هویت مرد (چگونگی شکل گرفتن آن)

✅ اغلب مردان درک مبهمی از اینکه چه کسی و چه چیزی برایشان اهمیت دارد ، دارند بیشتر تصور مردان به تصویری شکننده از خودشان محدود می شود . ✅ جستجوی خود در آیینة نگاه دیگران منجر به احساس یأس و فقدان ثبات می شود. هویت حقیقی هر شخص در درون خود او یافت می شود. ✅ همانند سازی با پدر یا عدم همانند سازی و طرد شدگی نقش مهمی در درک مردان از شخصیت خودشان دارد . ✅ مردان نیاز دارند خود واقعی شان را در درون خویش بیابند . بدانند که درک آنان از خودشان فرایندی ذاتی است و صرفاً وابسته به شرایط اجتماعی و در خواستهای بیرونی نیستند . ✅ بعضی مردان در سن معینی در مراحل رشد تثبیت می شوند به ویژه اگر آسیب یا ضربه ای حل نشده در آن زمان رخ داده باشد این امر باید مورد توجه قرار گیرد تا شخصیت آنان بتواند به رشد ادامه دهد . ✅ مردانی که به مادرشان نزدیک هستند ممکن است تلاش کنند تا تبدیل به مردی شوند که مادرشان آگاهانه و یا ناآگاهانه آرزوی آن را داشته است ✅ احساس نادرست از هویت در اثر ترس ها ، رویاها و خواسته های افراد جامعه شکل می گیرد . در این گونه زندگی هرگز روی آرامش وصلاح نخواهد دید زیرا با تصویری نادرست بر مبنای تنفر از خود همراه است . ✅ تا وقتی آنچه را در این لحظه هستیم نپذیریم و به آن ارج نگذاریم هرگز نمی توانیم به آنچه برایمان اهمیت ارد دست یابیم و رشد کنیم.

        ?فرم پی دی اف کتاب را در پایین دریافت کنید.? در اینجا برای عاشقان فن بیان مطالب ارزنده ای داریم پس با بهترین گروه فن بیان در مشهد همراه باشید

فصل سوم : مردان، قدرت و کنترل

? وقتی نیاز به قدرت و کنترل به نتایجی خوب منتهی نمی شود زمینه ساز ایجاد اعتیاد و وابستگی شخص به خودشان می شود . همة جنبه های وابستگی و اعتیاد پیامدهای بد و نادرستی دارد و نهایتاً فرد را از کنترل خارج می کند . ? با صرف نظر کردن از نیاز به کنترل دیگران، سودمندی های زیادی حاصل خواهد شد . ? مراقب پول باشید مطمئن شوید که پول شما را خرج نمی کند امنیت و اقعی تان را کشف کنید . ? سئوالاتی که وظایف افراد را تعیین می کند عبارتند از:« من کیستم؟ از کجا آمده ام؟ اینجا چه کار می کنم و به کجا می روم؟ ? نیاز به قدرت و کنترل نادرست از فقدان خود ارزشی و اعتماد به نفس ناشی می شود. ? نیرو و استعدادی خاص در هر شخصی وجود دارد که فقط نیاز به آشکار شدن دارد. ? توانایی پیروی و به ارمغان آوردن خوبی برای دیگران، بیشترین آزادی و رهایی را موجب می شود. ? اقتدار و قدرت واقعی به معنای خوبی کردن به همه است. ? برای بدست آوردن قدرت واقتی ، عشق به مسئولیت پذیری، واگذاری اقتدار ، عمل کردن و شکایت نکردن مد نظر است . مثبت باشید و هر آنچه شما را از انجام و رسیدن به اهدافتان باز می دارد . بشتابید.

[gravityform id=”27″ title=”true” description=”true”] از مردان چه میدانی؟

فصل چهارم: مردان کار

?در زندگی مردان همواره دو نوع مبارزه وجود دارد . مبارزة بیرونی ، یعنی نیاز به غلبه بر موانع بیرونی و مشکلات و مبارزة درونی را برای کشف واقعیت وجودی خود برای داشتن زندگی متعادل باید به هردوی آنها پرداخت . ?مردان نیاز دارند درعوض پرداختن همه جانبه به کار، زمانی را نیز صرف درک و شناخت و خود واقعی شان کنند . ?مردان باید قادر به تشخیص تفاوت میان ارتباط با دیگران در محیط کار و ارتباط با دوستان و نزدکانشان باشند . ?هرگز نباید به کار و مشغله های کاری اجازه می دهند تا بر ارتباطات شخصی و علایقشان تأثیر گذارد . ?عدم شناخت خود واقعی موجب احساس تنهایی در سنین بالا می شود. مردان باید قادر به تفکیک نقشهایشان در مح کار و خانواده باشند . ?کار تنها بخشی از زندگی است . مردان باید مراقب باشند تا در کار غرق نشوند و ارتباط مهم و حیاتی شان تحت تأثیر کار قرار نگیرد . ?پیوسته از خودشان بپرسند:« این همه کار برای چیست؟». این عمل موجب می شود تا همواره از آنچه دریافت می کنند، آنچه از دست می دهند و نیز معنای حقیقی کارشان آگاه باشند . ?باید در تمام طول زندگی به سرگرمی ها و علایق توجه شود. هرگز توجه به علایقشان را در درجة آخر قرار ندهند. ترک هیچ علاقه ای موجب احساس شادی و لذت نمی شود.

چگونه مردان را بشناسیم

فصل پنجم : مردان و دوستی

1) مردان به داشتن ارتباطات دوستانه با همجنسانشان نیاز دارند. بدون چنین دوستی های اغلب احساس تنهایی و محرومیت می کنند . 2) گذران اوقاتی با دوست، رفتن به ماهیگیری یا پرداختن به سایر تفریحات برای مردن، روحیه بخش و آرام کننده است . موضوعات خاصی وجود دارد که آنان صرفاً می توانند با مددی دیگر در میان بگذارند. 3) ارتباط مرد با پدرش عمیقاً به توانایی اش در برقراری ارتباط و دوستی با مردان دیگر تأثیر گذار است . 4) دریافت صمیمی ، عشق ، توجه، و پذیرش در دوران خردسالی از جانب پدر موجب تبدیل پسران به مددهای نیرومند و با اقتدار می شود. 5) اغلب مردان احساس هویت و ارزشمندی شان را در قراری ارتباط با سایر مردان جستجو می کنند. نداشتن احساس مثبت دربارة خود به شدت بر توانای شان برای بنا کردن دوستی های مردانه تأثیر دارد . 6) رقابت دائمی با دیگران و توجه بازنده یا برنده بودن مانع اصلی پذیرش و مشارکت دو جانبة لازم برای برقراری دوستی هاست. 7) مردان مقتدر کنترل کننده همواره درزندانی که خود ساخته اند ، اسیرند . 8) نوع برقراری پیوند و دوستی میان مردان و زنان متفاوت است . مردان از رابطه ای دوستانه انتظار خلق چیزهای جدید و احساس موثر بودن دارند . 9) مردان باید در ارتباطات مردانه شان احساس امنیت کنند تا بتوانند رابطة مناسبی با همسرشان داشته باشند.

فن بیان در مشهد و مطالب آموزشی ما در سایت فن نهان  

[gravityform id=”27″ title=”true” description=”true”]

فصل ششم : مردان و عشق

همة ما به نوعی عاشق هستیم اما باید بیاموزیم عشق را چگونه تشخیص دهیم و درک کنیم . مردان باید درک کنند که ارزش آن ها به شخصیت درونی شان است نه پوشش ظاهری شان اگر مردی نتواند احساس خود ارزشی خوبی داشته باشد، قادر به عشق ورزیدن نخواهد بود . سازگاری و کنار آمدن نشانة ضعف نیست. در واقع قدرت زیادی نیز می طلبد . بیان جملة « دوستت دارم» به معنای این است که نسبت به تو احساس تعهد می کنم. به نیازهای متفاوت زنان و مردان برای نزدیکی توجه داشته باشید و به تفاوت های موجوداحترام بگذارید . عشق می تواند به شکل هایی متفاوت جلوه کند . مردان عاشق حمایت غیرمشروز هستند و اغلب آن را از دخترانشان دریافت میکنند و هرچه بیشتر توجه غیر مشروط دریافت کنند بیشتر عاشق می شوند . عشق نیاز به صدف زمان دارد. زمانی را به یکدیگر اختصاص دهید به سخنان یکدیگرگوش بسپارید و تقاضایتان را مطرح کنید . عشق با وابستگی، تملک و تحت کنترل قرار دادن متفاوت است . عشق واقعی شناخت و احترام گذاشتن به دیگری است. وقتی به احساسات مردان توجه می شود، آنان صمیمیت بیشتری پیدا می کنند و به ارتباط ادامه می دهند.

فصل هفتم : مردان و ارتباط جنسی

مردان از طریق ارتباط جنسی خصوصیات دیگر شخصیتی شان را آشکار می کنند. برای مردان ارتباط جنسی و عشق قابل تفکیک است، در حالیکه زنان عشق را جزء لاینفک ارتباط جنسی می دانند. مردان نیاز دارند تا بدانند موجب احساس شادمانی و لذت در زنان می شوند . اغلب مردانی که از نظر جنسی ارضا نمی شوند، نمی توانند خواسته های خود را بیان کنند و آنها را از همسرشان طلب کنند . برای رفع چنین مشکلی نیاز به صرف زمان کافی و تلاش صادقانه است . مردانی که روابط خارج از چهارچوب خانواده دارند، دیر یا زود متوجه آسیب و زیان آوری بر احساس خود ارزشی شان می شوند . پذیرش انتقاد و بیان خواسته ها برای مردان سخت است . همة مردان نیاز دارند تا احساساتشان مستقیماً توسط همسرشان درک شود و آنان بدانند که شوهرشان حساس و آسیب پذیر و نیازمند محبت است .

فصل هشتم : مردان و ازدواج

به جستجوی عواملی باشید که به زندگیتان معنا و مفهوم می دهد . درک معنویات و عمل به اصول آن به تدریج و به آرامی صورت میگیرد این مسیر را با لذت طی کنید. نتیجة حقیقی معنوی بودن می باید درزندگی روزانة شخص و رفتارش با دیگران حتی کسانی که دوستشان ندارد، نمایان شود. احساس نادرست از خود و عدم شناخت آن برای خود و دیگران ایجاد مشکل میکند. اگر اعتقاد داریدکه روح الهی در شما دمیده شده است . برای خودتان ارزش قائل شوید . افراد باید بدانند که هدف خداوند از آفرینش آنها چه بوده است و چرا به این دنیا آمده اند . خلوت کردن با خود به معنای احساس تنهایی نیست بلکه راهی است برای شناخت دقیق تر خود . اشخاصی به تنهایی علاقه دارند که برای خودشان ارزش قائل نیستند و خودشان را دوست ندارند . به دنبال کشف حقایق باشید . ارزشهای نادرست را کنار بگذارید و عوامل منفی را از زندگی تان پاک کنید . هیچ انسانی کامل نیست بیاموزید که دیگران را در هر جایگاهی که هستند دوست بدارید و هرگز سعی نکنید کسی را تغییر دهید . از ریاکاری بپرهیزید و به وظیفة خود عمل کنید . معنویت حقیقی موجب می شود فرد پذیراتر و آگاهتر باشد و از قضاوت بپرهیزد . معنویت را دنبال کنید و همواره با خداوند ارتباط برقرار کنید .

فصل دهم : او را وادار به صحبت کنید

 انسان ها از طریق حرکات بدنی و لحن صدا و طرز بیان جملات، معناهای زیادی را فراسوی کلماتی که بیان می کنندبه فرد مقابل می رسانند . توجه کنید که پیام های نهفته در پس کلمات چیست؟ فضای امنی ایجاد کنید تا فرد قادر به بیان احساساتش باشد او را در مورد قضاوت و انتقاد قرار ندهید و از خودتان صحبت کنید تا او احساس کند این فقط او نیست که در حال آشکار ساختن اسرارش است. زمان مناسب برای بحث و گفتگو را تشخیص دهید افراد درهمة شرایط قادر به بحث و گفتگو نیستند . به دیگران آزادی بدهید تا مکنونات قلبی شان را بروز دهند و نسبت به آنچه می گویند واکنش تند و نامناسب نشان ندهید. سعی نکنید افراد را تغییر دهید آنها را همانطور که هستند بپذیرید . گوش کردن را بیاموزید و به او فرصت صحبت کردن بدهید . از صداقت او تجلیل کنید . صداقت بهترین چیز برای هر ارتباط است .

[gravityform id=”27″ title=”true” description=”true”]
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Fatemeh_B
Fatemeh_B
5 سال قبل

جالب بود?

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x