اثبات شخصیت خود در برقراری ارتباط با دیگران

آنچه اين كتاب قصد دارد به خواننده منتقل كند عبارت است از: دستاوردهاي تحقيقات محققان براي كساني كه در جستجوي ابزاري براي آزادسازي خويش از اسارت‌هاي به اصطلاح اخلاقي‌اند. اين كتاب شامل پندهايي از قبيل درمان مشكلات زوج‌ها و مداواي نگراني و اضطرب‌هاي اجتماعي و پيشگري از مشكلات رفتاري است.

✅فصل اول:
اينكه نمي‌توانيم با ديگران روبرو شويم و احساساتمان را بيان كنيم مشكلاتي هستند كه براي ما دردسرهاي زيادي ايجاد مي‌كنند. اين كتاب مي‌خواهد به اين مشكل پاسخ گويد. اين فصل مي‌گويد افراد دچار اضطراب شديد بايد به گونه‌اي رفتار خود را اصلاح نمايند. براي تغيير در ارتباط خود بايد از فرايند «جست‌و‌جو- عمل» براي خود استفاده كنيد به اين معني كه رفتاري را كه مي‌خواهيد بهبود بخشيد، به طور مشخص تعريف كنيد، مشاهده و عمل نماييد و رفتارهاي مطلوب را كسب كنيد و مدام آنها را تمرين كنيد و اگر به نتيجه خوبي رسيديد به خود تبريك بگوييد. بايد به خود اطمينان داشته باشيم كه مي‌توانيم تغيير كنيم. بايد خود را شناخت و كنترل تغييرات را به دست گرفت.

✅فصل دوم:
انسان‌ها محدود هستند و براي رهايي از محدودت‌ها بايد با ديگران ارتباط برقرار كنند. اين فصل حقوق اساسي را و دلايل برقراري ارتباط آنها را بيان كرده است. اولين حق اساسي اين كه فرد قاضي اعمال و احساسات خويش و نتايج آن است و براي روشن شدن قضاوت‌ها بايد رفتار و ديد ديگران را بشناسيم. حق دوم اينكه حق دارم خود را رشد دهم و متحول شوم و به نفع من است كه براي رشد ارتباط برقرار كنم. حق سوم اينكه ضمن احترام گذاشتن سعي كنم خوشبخت باشم و به شرط تأمين رفاه و خوشبختي ارتباط برقرار كنم.

✅فصل سوم:
در اين فصل رفتارهاي اثباتي (كه با آن مي‌توانيم افكار ، نيازها و احساساتمان را بيان و افكار ديگران را به رسميت بشناسيم) و همچنين رفتارهاي غير اثباتي يا منفعل(كه نفس به رسميت شناختن حقوق خود و ديگران را در برندارد) به طور كامل مورد بررسي قرار گرفته‌اند و بيان شده براي ايجاد ارتباط بايد به شيوه‌هاي اثباتي عمل كنيم. برقراري ارتباط مي‌تواند به صورت ايجاد پيام‌هاي كلامي و همچنين پيام‌هاي غيركلامي همچون برخورد و نگاه‌ها، قامت، ژست‌ها، چهره، صدا و … باشد.

✅فصل چهارم:
اين فصل مطالبي را در ارتباط با چگونگي برقراري ارتباط بيان كرده است. ارتباط خوب ارتباطي است كه سخنگو بتواند تأثيري را كه انتظار دارد روي گيرنده ببيند. براي برقراري ارتباط گيرنده(پيام را مي‌گيرد) فرستنده(پيام را مي‌فرستد) و پيام ضروري است. پيام انتقال‌دهنده مقصود است دو قسمت دارد. مضمون و احساس ارتباط ممكن است غلط باشد دو عامل اصلي آن عبارتند از:

1- شيوه فرستادن پيام كه با قصد فرستنده مطابقت ندارد.

2- گيرنده پيام را بد دريافت كند.

 

✅فصل پنجم:
گاهي اوقات ارتباط‌هاي غيركلامي مؤثرتر از ارتباط‌هاي كلامي هستند. ارتباط‌هاي غيركلامي شامل تلاقي نگاه‌ها به اين معني كه مستقيم به چشمان كسي نگاه كنيم. مي‌توانيم در تصور يا واقعيت تلاقي نگاه‌ها را تمرين كنيم. يكي ديگر از انواع ارتباط‌ها غيركلامي صداست كه تغيير قدرت صدا (تن صدا) از عوامل مؤثر برقراري ارتباط است. حالت چهره و ژست‌ها نيز گوياي رفتار ما نسبت به ديگران است. ويژگي اصلي افراد خونگرم تبسم است. فاصله بين افراد كه به فرهنگ، موقعيت‌ها، افراد و موضوع بستگي دارد نيز نوعي ارتباط غيركلامي است و همچنين ظاهر عمومي شامل شيوه‌ي لباس پوشيدن و غيره.

✅فصل ششم:
زماني كه احساساتمان را مستقيم يعني با به كار بردن كلمه من مطرح مي‌كنيم ارتباط بين انساني آسان خواهد شد. ما نه فقط بايد ياد بگيريم با ديگران حرف بزنيم بلكه بايد به سخنان ديگران هم گوش دهيم. گوش كردن منفعل شامل اين است كه به آنچه طرف مقابل مي‌گويد توجه كنيم و توجهمان را نشان دهيم. گوش كردن فعال نيز به اين معني است كه پيام طرف مقابل را تأييد كنيم. در يك ارتباط ايده‌آل هر كس كه هيجان قوي‌تري داشته باشد بايد در توصيف خود مقدم باشد.
اثبات خود به ما اين امكان را مي‌دهد كه خود را توصيف كنيم و قبول احساس‌هاي طرف مقابل را نيز آشكارا مطرح كنيم.

✅فصل هفتم:
نگراني‌هاي اجتماعي ناراحتي‌هاي فيزيكي و يا رواني هستند كه مانع مي‌شود با ديگران ارتباط برقرار كنيم. تمدد اعصاب مي‌تواند فشارهاي عصبي را كنترل كند و آسيب‌هاي ناشي از اضطراب را كم كند، براي تمدد اعصاب روش‌هاي عملي بسياري وجود دارد كه توسط اندام‌هاي بدن صورت مي‌گيرد.
سلسله مراتبي از شك‌هاي اجتماعي خودتان را تهيه كنيد و نمايش طولاني و تدريجي را درباره‌ي موقعيت‌هاي اضطراب آور تمرين كنيد. همچنين مشاهده و تصحيح صحبت‌هاي دروني شما مي‌تواند از نگراني‌هايتان بكاهد.

✅فصل هشتم:
شروع گفت‌وگو مي‌تواند راه مؤثري براي برقراري ارتباط باشد. بايد به ديگران نشان دهيم برقراري ارتباط با آنان علاقه‌مند هستيم. بعضي افراد كمتر اجتماعي ارزش ملاقات‌هاي جديد را نمي‌دانند در چنين مواقعي با رد و بدل شدن چند جمله عدم تمايل فرد به گفت‌و‌گو مشخص خواهد شد. براي تقويت گفت‌وگو مي‌توانيد با افراد غريبه سرصحبت را باز كنيد يا به مراكز مختلف اطلاعاتي تلفن بزنيد. بايد از نقاط قوت خود مطلع باشيم و با ديگران نيز در ميان بگذاريم. براي ادامه گفت‌وگو لازم است در ذخيره حافظه‌مان موضوعاتي براي گفت‌وگو داشته باشيم.

✅فصل نهم:
براي تقاضا كردن ابتدا بايد بدانيم دقيقاً چه مي‌خواهيم و چه انتظار داريم و تمايل اوليه از سوي خود فرد است. براي تقاضا بهتر است از حالت‌هاي غيركلامي جلب توجه استفاده كنيم. البته نبايد انتظار داشته باشيم افراد هميشه در برابر تقاضاهاي ما آري بگويند. تقاضاها را بايد به شيوه‌ي مثبت بيان كنيم و احساسات منفي را به تلقينات منفي تبديل كنيم. گاهي مي‌توانيم به حقوق و احساسمان احترام گذاشته و بدون اينكه زياد نگران باشيم به نقطه‌اي براي گفتن نه برسيم.
انتقادهاي سازنده نوعي از تقاضاست كه با احساس‌هاي منفي رنگ آميزي شده است و در اغلب اوقات مشكل است با شيوه‌ي اثباتي به آنها پاسخ داد كه در فصل بعد به اين پرداخته شده است.

✅فصل دهم:
همان‌طور كه مي‌دانيم در انتقاد مي‌خواهيم از تصويري كه ديگران از ما مي‌سازند دفاع كنيم و با انتقاد از طرف مقابل از خود دفاع كنيم. سه نوع انتقاد وجود دارد:

1- انتقادهايي كه كاملاً نادرست است.

2- انتقادهايي كه درست‌اند و در اغلب اوقات فقط مطرح مي‌شوند.

3- انتقادهاي مهم بخشي از واقعيت‌ها را در بر مي‌گيرند و براي همه كاربرد دارند.

براي اينكه عصبانيت را كه برخي اوقات به همراه انتقاد مطرح مي‌شود خلع سلاح كنيم قبل از اينكه صحبت درستي درباره‌ي اختلاف داشته باشيم بايد پافشاري كنيم تا طرف مقابل آرام شود.

برای دانلود فایل ارزشمند و رایگان فن بیان و سخنوری را از اینجا دانلود کنید.

[gravityform id=”3″ title=”true” description=”true”]

 

✅فصل يازدهم:
بايد احساساتمان را بشناسيم، آنها را بيان كنيم و منطبق با آنان عمل كنيم. مي‌توانيد تمرين مؤثري را انجام دهيم. موقعيت‌هاي مختلف در زندگي را در نظر بگيريد و افكار غيرمنطقي را كه درباره‌ي آن داريد جستجو كنيد. سپس انتقادهاي سازنده را در انطباق با آن بسازيد. بايد احساس‌هاي ناخوشايند خود را بيان كنيم تا ديگران از آن آگاه شوند. خشم احساس منفي است كه بدون منعكس شدن در شكل و قيافه متهم كننده مشكل است. براساس مطالعاتي كه درمورد حل اختلاف‌ها صورت گرفته است مي‌توانيم 6 مرحله مهم را كه در مورد حل يك اختلاف و يا يك مسئله به كار مي‌روند به شرح زير است.
1- جهت‌يابي عمومي
2- مشخص كردن مسئله
3- بررسي راه حل‌هاي گوناگون
4- تصميم‌گيري
5- مذاكره قرارداد
6- تأييد نتايج

✅فصل دوازدهم:
هنگامي كه افراد از ما تعريف مي‌كنند باعث مي‌شود تا ما رفتارهاي مثبت خود را تكرار كنيم. براي اينكه بتوانيم خود را ارزيابي كنيم و به تعارف‌هاي ديگران نسبت به خود پاسخ مناسب دهيم بايد نقاط قوت و ضعف خود را بشناسيم. همچنين بايد از ارزش‌ها و علاقه‌هاي خود آگاه باشيم. تعريف نيز مانند انتقاد مي‌تواند ما را مضطرب كند به طور خلاصه در مقابل تعارف‌ها همانقدر تدافعي هستيم كه در مقابل انتقادها. تعريف سه نوع دارد:

1- تعريف‌هاي درست و صادقانه و مشخص

2- تعريف‌هاي نادرست

3- تعريف‌هاي مبهم در نهايت با توجه به اهميت باز خورد مثبت در روابط افراد اين موضوع بسيار مهم است كه از ديگران صادقانه تعريف كنيم و نشان دهيم كه برايشان ارزش قائليم.

 

دانلود فایل خلاصه کتاب”اثبات شخصیت خود در برقراری ارتباط با دیگران”

 

برای دریافت خلاصه کتاب لطفا فرم زیر را پر کنید.پس از پر کردن فرم، کتاب به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 

[gravityform id=”8″ title=”true” description=”true”]
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دیدگاه‌ها برای: علی
دیدگاه‌ها برای: علی
5 سال قبل

عالییی بود عااالی

اکبر
اکبر
3 سال قبل

کتابی سازنده بود

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x