خداحافظ ذهن بسته

10,200 تومان

متاسفانه از اوان کودکی تا دانشگاه تنها چیزی که به کودکان ما و خود ما یاد داده نشد، طرز صحیح حل مسئله در زندگی و داشتن نگرشی متفاوت به مشکلات بود، اما خوشبختانه همه درها بسته نیست و خیلی راحت در هر سنی و با هر شرایطی می شه این خلاقیت را رشد داد، فقط باید بخواهی و شروع کنی.

دسته: