خداحافظ استرس

9,800 تومان

 آیا میدانید که استرس، یکی از موهبت های الهی است؟

اما چه چیزی استرس را به موهبت تبدیل می کند؟ شما باید نحوه ی مدیریت و کنترل استرس را بدانید؟

راه های مقابله با استرس را میدانید؟

دسته: