شیوه های انتقال پیام

شیوه های انتقال پیام

فن نهان و یکی از بهترین سایت ها در زمینه فن بیان و سخنوری قصد دارد تا شما را با انواع مفاهیم پیام و نحوه ی انتقال آن و شیوه ی برخورد با اطراف و فرستادن پیام و شیوه های مختلف آن آشنا کند، و به شما یاد دهد که چگونه موثرتر و تاثیرگذارتر باشید. در این مقاله به شما شیوه های انتقال پیام را آموزش خواهیم داد. و در ایجاد موثرترین ارتباط به شما کمک کند. با ما و مقالات ما همراه باشید و لطفا نظرات و انتقادات خود را برای هر چه بهتر و موثرتر شدن سایت فن نهان، در اختیار ما قرار دهید. منتظر تمامی پیام های شما هستیم. بریم سراغ مقاله مون…

انتقال پیام موثر

تعریف پیام:

ابتدا پیام را معنی می‌کنیم، پیام مفهومی است که “از درون فرستنده پیام برخاسته و به درون گیرندگان راه می یابد!” به عبارت دیگر آنچه در ذهن فرستنده پیام است به همان شکل و صورت در ذهن گیرنده نقش ببندد.

پیام فرستنده را چه کسی معنی می‌کند؟

از آنجائی که هدف نهایی فرستنده پیام این است که معنی و مفهومی که او از پیام خویش دارد گیرنده پیام نیز همان را برداشت نماید و اگر قرار است که فرستنده پیامی بفرستد و گیرنده معنی دیگری نماید چیزی جز نقض غرض نیست. ولی باید بدانیم که واقعیت امر چیزی جز این نیست، گیرنده پیام به پیام فرستنده معنی و مفهوم می‌دهد منتهی این تناقض چگونه قابل حل است؟ «اگر واقعیت علمی این است که معنی و مفهوم را گیرنده به پیام می‌دهد نه فرستنده پس فرستنده پیام چگونه می تواند مؤثر باشد؟»

فن بیان و سخنوری در مشهد
شیوه های انتقال پیام

و اکنون به حل این مسأله می پردازیم؟!

از یک طرف فرستنده مایل است مفهوم پیام را همانگونه که خود می‌خواهد، گیرنده پیام نیز آنرا همانطور معنی نماید ولی از طرف دیگر نباید این حقیقت علمی را نیزفراموش کرد که «معنی پیام را گیرنده پیام می‌دهد» لذا اینجاست که هنر فرستنده پیام این است که بتواند فیلترهای ارتباطاتی مخاطب را به گونه ای از فعالیت بیاندازد و به گونه ای در استخدام خود بگیرد که گیرنده پیام، همان مفهومی را به پیام بدهد که فرستنده پیام می‌خواهد و این مهم انجام نمی‌شود مگر اینکه فرستنده پیام با روشها و تکنیکهای برتر ارتباط مؤثر در مخاطب خود نفوذ نماید، این جاست که گیرنده همان مفهومی را که فرستنده خواستار است به پیام می‌دهد.

بنابراین، اگر فرستنده پیام با روش و مهارت ها و روشهای ارتباطاتی و خلاقیت خود نتواند به مخاطب خود نفوذ نماید چه بسا او یک پیام می‌دهد ولی به تعداد مستمعین خود ممکن است معنی و مفهوم ایجاد شود و به قول مولوی:

                  “پیش چشمت دانشی شیشه کبود         زین سبب عالم کبودت می نمود”

انتقال پیام چگونه صورت می‌گیرد؟

پس معنی و مفهوم در نزد مخاطب است، اما چگونه؟ به عبارت دیگر انتقال مفاهیم( exchange meaning ) چگونه صورت می‌گیرد؟ فن بیان و سخنوری در مشهد- بهترین سایت فن بیان در مشهد-برترین سایت فن بیان- ارتباط موثر

وقتی ما برای مخاطبین خود پیام می فرستیم، انتظار داریم همانگونه که منظور ماست مخاطب، نیز همانگونه برداشت نماید به عبارت دیگر ما منتظریم تا مخاطب ما همان معنی و مفهومی را که مورد نظر ماست دریابد، در حالیکه در بسیاری از موارد می‌یابیم که اتفاقاً نه تنها مفهوم پیام ما را نگرفته بلکه بسیار متفاوت و حتی متضاد و متناقض با معنایی است که ما در ذهن خویش داریم لذا باید یک واقعیت علمی را پذیرفت که «معنی و مفهوم در نزد فرستنده و پیام نیست بلکه معنی در نزد گیرنده پیام است». به عبارت دیگر، ما ممکن است پیامی را بفرستیم ولی به تعداد مخاطبین مفهوم و معنی وجود داشته باشد و به قول مولوی:

“هر کسی از ظن خود شد یار من!!            معنی پیام فرستنده کجاست؟”

بنابراین ما فقط پیام را می فرستیم ولی معنی بوسیله ما ایجاد نمی‌شود پس معنی کجاست؟ معنی در ذهن و حافظه درازمدت مخاطبین ماست!! لذا ما هرگز به عنوان فرستنده پیام معنی را معنی نمی نمائیم، معنی را گیرنده پیام معنی می کند و این است معنی جمعی جمعی پیام، شفافترین تعریفی که برای پیام می توانیم ارائه دهیم.

انتقال مفاهیم که همان (exchange meaning) می‌باشد، لذا پیام در برگیرنده انتقال مفاهیم نیست، معانی انتقال ناپذیرند!! در واقع، رمزخوانی توسط مخاطبین ما صورت می‌گیرد، ما فقط فرستنده پیام هستیم، بنابراین در هر ارتباط دو معنی ممکن است وجود داشته باشد، یک معنایی که فرستنده منظور دارد و دیگر معنایی که متعلق به ذهن مخاطب است و در حافظه بلندمدت او می‌باشد.

بهترین روش های سخنرانی-چگونه سخنرانی کنم- خوب حرف زدن در جمع- عمل به دانسته ها

در این راستا هنر فرستنده پیام این است که رمز خوانی ذهن مخاطب خود را بدست با کفایت شریف خویش بگیرد و با روشهای ارتباطاتی، فیلترهای مخاطب خود را در استخدام خود بگیرد و گیرنده همان معنایی را به پیام بدهد که منظور و مقصود فرستنده پیام می‌باشد. پس ما به عنوان فرستنده پیام، فقط پیامها را منتقل می‌کنیم ولی مفاهیم و معانی در درون ذهن و حافظه طولانی مدت افراد می باشد.

مقالاتی که ممکن است برای شما مفید باشد:

چگونه با دیگران بهترین نوع ارتباط را داشته باشم؟

چگونه در یک جمع جذاب و دوست داشتنی باشم؟

چگونه در یک جمع خوب حرف بزنم و بدرخشم؟

چگونه همسرم را بشناسم؟

 راز بزرگ پیام(کلمات) چیست؟

پس راز بزرگ کلمات و پیامها فاقد معنی بودن آنهاست پس فرستادن پیام لزوماً فرستادن معنی نیست.

برای ایجاد ارتباط مؤثر چه باید کرد؟

فرستندگان پیام باید ابتدا ارتباط مؤثر ایجاد نمایند و هنر شکستن فیلترهای مخاطبین خود را بدانند و سپس پیام را بفرستند و الا معانی پیامهای خویش را قربانی فیلترهای ارتباطات مخاطبین خود می نمایند. لذا برای این مهم، می‌بایست ابتدا فیلترشناسی نموده و سپس فیلترشکنی کرد و سپس با فیلترزایی های جدید، معنی و مفهوم خویش را به همانگونه که می‌خواهیم در ذهن مخاطبین خود بنگاریم.

فن بیان و سخنوری در مشهد

هشدار مهم در ایجاد ارتباط

نکته مهم دیگری که باید در این بحث به آن اشاره نمود، هشداری است که در بحث ارتباطات باید درنظر داشت و الا نمی توان در ارتباطات موفق بود! و آن این است که: هر آینه مخاطب شما تحت تأثیر هیجانات روحی و عاطفی قرار گیرد پیام شما، فدای هیجانات روحی و عاطفی قرار می‌گیرد، پس باز هم در این حالت پیام نفرستید. در این حالت فیلترهای مخاطبین شما فعال هستند، مقاوم می‌باشند و نفوذناپذیرند. لذا در معنی بخشیدن به پیامها باید به دو رکن اساسی توجه نمود:

فیلترهای ارتباطاتی

و دیگری زمانی که فرد تحت تأثیر هیجانات روحی و عاطفی می‌باشد، هیچگونه پیامی نفرستیم.  لذا در

ساختار و معنی یافتن نهایی پیام، هیجانات روحی و عاطفی بسیار موثرند!!

فرآیند ارتباطاتی چیست؟

در هر فرآیند ارتباطی دو نفر یا دو گروه وجود دارند، یکی فرستنده و یکی گیرنده.

 فرآیند ارتباطاتی به چه عواملی بستگی دارد؟

 عوامل ایجاد فرآیند ارتباطاتی کدامند؟

هر فرآیند ارتباطی به 4 عامل بستگی دارد،

پیام(massage)

برقرارکنندگان پیام

Sender: فرستنده

 Reciever: گیرنده

کانال یا رسانه

فیدبک (بازخورد یا پسخوراند) feed baek

و اکنون به تعریف و بازگویی این عوامل می پردازیم:

پیام چیست؟ همان مفهومی است که فرستنده می فرستد و به دورن مخاطب نفوذ می‌دهد.

برقرارکنندگان ارتباط: در هر پیام حتماً باید فرستنده و گیرنده وجود داشته باشند و الا ارتباطی صورت نمی‌گیرد.

کانال یا رسانه چیست؟ در واقع مجرا یا وسیله یا کانالی که پیام، به وسیله آن فرستاده می‌شود و به عبارت دیگر پیام خود به خود منتقل نمی‌گردد! بلکه باید در یک بستری جریان یابد.

“کانال یا رسانه در واقع پلی است بین فرستنده و گیرنده.”

مانند: روزنامه، مجلات، تلویزیون، کتاب، کامپیوتر، اینترنت و…

فیدبک و اهمیت آن: فرستنده پیام، هرچند هر از گاهی می باید بازخورد فرستادن پیام خویش را بررسی نماید تا بتواند طرح و نقشه و برنامه آینده خویش را به درستی تنظیم نماید، پسخوراند هر پیام به دوگونه صورت می‌گیرد یا کلامی یا غیرکلامی، گاهی بازخورد پیام مثبت می‌باشد و گاهی حتی منفی می‌باشد، بهر حال به هر گونه که باشد برای فرستنده پیام لازم و ضروری و مفید می‌باشد تا بتواند ادامه فرستادن پیام خود را تنظیم نماید و الا روند ارائه پیام با اختلال روبرو می‌شود و ما نمی توانیم در مسیر ارتباط موثر حرکت نمائیم.

اهداف مهم بازخورد یا پسخوراند کدامند؟

از اهداف مهم فیدبک این است که:

آیا همان منظور و مفهوم فرستنده را گیرنده پیام دریافت نموده یا نه؟

در حقیقت برای بازبینی و مرورکردن اینکه پیام تا چه حد دریافت شده چقدر پیام موثر بوده، عمق و ژرفای نفوذ فرستنده پیام در گیرنده پیام به چه درجه ای از اهمیت برخوردار است؟

از دیگر فواید بازخورد، بهینه سازی و بهره وری بیشتر و تعمیق بخشیدن پیام می‌باشد.

خلاصه مطلب:

در این مقاله به امر مهمی در ارتباطات انسانی پرداخته شد و آن اینکه معنی پیام در نزد گیرنده پیام است نه فرستنده پیام و همه هنر فرستنده پیام این است که فیلترهای گیرنده پیام را عبور نماید و سپس به او نفوذ نماید تا بتواند در او تغییر اندیشه و تغییر رفتار ایجاد نماید، در این راستا هیجانات روحی و عاطفی نیز امر مهمی است که نباید از نظر دور داشت یعنی در حالات هیجانی مانند عصبانیت و خشم و افسردگی و غم و حتی شادی بیش از حد، معنی پیام را در نزد پیام دچار اختلال می‌گرداند. سپس به عوامل شکل گیری پیام پرداخته شد و فرآیند ارتباطاتی بررسی شد که در واقع برای ایجادشکل گیری معنی یک پیام باید بر چهار عامل مهمی که عبارتند از:

پیام

 برقرارکنندگان پیام،

 کانال و رسانه

 فیدبک استوار می‌گردید

و بر این اساس نباید هیچ کدام بدست فراموشی سپرده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *