مهارت ارتباط موثر با دیگران

هنر برقراری ارتباط با دیگران

ارتباط موثر با دیگران

نوشتاری که پیش روی شماست، هنر برقراری ارتباط مؤثر نام دارد، دانشی که با مهارتهای گوناگون خود می تواند شما را به موفقیت هرچه بیشتر سوق بدهد. سازمان بهداشت جهانی، برای موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر فرزندان ما، ده مهارت مهم را برای آموزش به والدین و مربیان توصیه می نماید که اولین آنها ارتباط موثر نام دارد و دومین اصل آن نیز ارتباط بین فردی می‌باشد که هر دو بحث ارتباطات انسانی را به ط.ور پویا مطرح می نمایند.

از آنجایی که پیچیدگی و تنیدگی ارتباطات امروز روزافزون می‌باشد، ضرورت آموزش و یادگیری ارتباط مؤثر بیش از بیش به نظر می‌رسد، لذا این نوشتار بطور اختصار شمار را با بحث ارتباط موثر در سه حوزه آشنا می نماید.

در فصل اول اهمیت و ضرورت ارتباطات مطرح شده است، در فصل دوم از چگونگی شکل گیری پیام سخن رفته است و سرانجام در فصل سوم به بحث بسیار حساس و مهم، فیلترهای ارتباطی پرداخته شده است که در آن بطور اختصار از چگونگی تشکیل فیلترها و چگونگی فعال شدن و شکستن آنها سخن به میان آمده است. امید است که با مطالعه این نوشتار انگیزش ایجاد ارتباط موثر با مخاطبین خود را بیابید و روزافزون موفق و موید باشید.

فن بیان و سخنوری- فن بیان در مشهدبهترین سایت فن بیان در ایران– 

ضرورت و اهمیت ارتباطات

عصر کنونی را عصر ارتباطات می نامند، سرعت و پیشرفت فناوری، ارتباطات را نیز سرعت بخشیده و باعث شده است که انسانها در کوتاه ترین مدت زمان بتوانند پرحجم ترین اطلاعات را دریافت نمایند، از طرف دیگر اهمیت و ضرورت بحث ارتباطات را قوت بخشیده است. در این هنگامه ی ارتباطاتی کسی موفق تر است که بتواند از پیچیدگی ها و تنیدگی های ارتباطاتی عبور نماید و به وسیله راه کارهای نوین و جدید بتواند این مسیر پر پیچ و خم را براحتی گذر نماید. هزاره سوم، با مجازی سازی ارتباطاتی شروع شده و ابر رسانه ها بیشتر از ظرفیت مخاطبین خود، پیام های گوناگون را به آنها ارائه می‌دهند. در این راستا که ارتباطات با سرعت به پیش می رود و این سرعت باعث پیچیدگی بیشتر می‌گردد انسانها برای ایجاد ارتباط با یکدیگر با مشکلاتی روبرو می‌شوند که برای حل آنها نیازمند به تکنیکهای برتر ارتباطاتی می‌باشند. لذا لازم است که به این مهم بپردازیم.

بهترین سایت فن بیان در مشهدفن بیان و سخنوریچگونه سخنرانی کنم – 

آشنایی بیشتر با ارتباطات انسانی

بحثی که پیش رو دارید بحثی است بسیار زیبا، پرمحتوا، کارا و مانا از پر راز و رمزترین و پردامنه ترین و شگفت انگیزترین بحثهای روان شناختی می‌باشد و از پویایی و بالندگی خاصی برخوردار است که جای بررسی و تأمل ویژه دارد. در این راستا موضوعات و رویکردهای گوناگونی در بحث شیرین و جذاب ارتباطات انسانی مشاهده می‌کنیم ولی بحث ما در این نوشتار بیشتر رویکرد تربیتی- آموزشی می‌باشد تا جنبه ها و حوزه های دیگر این بحث!

ارتباط موثر با دیگران-فن نهان

شواهدی بر اهمیت و ضرورت ارتباطات انسانی

ما شاهد قطع ارتباط بسیاری از فرزندان از والدینشان هستیم، به گفتمان زیر توجه فرمائید که بین یک مادر و پسرش صورت گرفته است: مادر: کجا بودی؟

پسر: بیرون

مادر: چه کار میکردی؟

پسر: هیچ کار

مادر: با کی بیرون بودی؟

پسر: دوستم

مادر: با کدام دوستت؟

پسر: چقدر سؤال می پرسی!

گفت و شنود بیهوده و بی تأثیر و بی ثمری که تلاش مذبوحانه مادر برای دسترسی به گرفتن اطلاعات از پسرش می‌باشد. گفت و شنودی بی حاصل، که چیزی جز ایجاد فاصله بین مادر و پسرش را ایجاد نمی‌کند.

سوالات زیاد نامناسب بین این مادر و پسر که نه تنها مادر به مقصود خویش نمی‌رسد بلکه پسر را از خودش میراند و چیزی جز کدورت و دورویی و پنهان کاری برجای نمی‌گذارد؛ لذا آنچه که در ارتباطات بسیار مهم است ایجاد صمیمیت و ارتباط سالم و موثر و مفید می‌باشد. ولی اینگونه رفتارهای انفعالی دقیقا خود ضد ارتباط موثر است.

 

بهترین مطالب فن بیان و سخنوری و ایجاد ارتباط موثر :

ارتباط چیست؟

معجزه ارتباط ارتباط و فن بیان

لذا به این نکته کلیدی و مهم اشاره می‌کنیم که هر آینه درصورتیکه ارتباط مؤثر ایجاد نشود فرستادن و دادن هرگونه پیامی خطاست، چون پیام والای شما قربانی فیلترها و تفکرات مخاطب شما می‌گردد! لذا شعار ارزشمند ارتباطات، چنین است:

“ابتدا ارتباط مؤثر سپس فرستادن پیام”

در صورتیکه به این شعار ارزشمند توجه ننمائید، به قول مولوی، از قضا سر کنجبین صفرا فزود، نتیجه درست برعکس حاصل می‌گردد و پیام به ضد خودش تبدیل می‌گردد. نه تنها مخاطب، پیام را نمی پذیرد بلکه فیلترهای او حساس تر می‌گردند و مخاطب را در مقابل خود مقاوم تر می نمایید.

گاهی کار حتی به لجبازی کشیده می‌شود یعنی در عین اینکه می فهمد و درک می‌کند که حقیقت چیست ولی با کمال قدرت آنرا پس می زند و قبول نمی نماید.

به این نمونه دقت نمائید:

پسر نوجوانی به فروشنده گفت: من این پیراهن را می پسندم و لذا آنرا خریداری می نمایم ولی ممکن است فردا آنرا برگردانم؟

فروشنده تعجب کرد و گفت: چرا؟ اگر پسندیدی چرا برمی‌گردونی؟

پسر نوجوان گفت: من پیراهن را پسندیدم ولی اگر پدر و مادرم هم آنرا پسندیدند آنرا برخواهم گرداند ولی اگر آنها نپسندیدند چون خودم پسندیدم آنرا خواهم پوشید.

لذا سخت ترین مرحله تربیت بکن ها و نکن ها، اوامر و نواهی، بایدها و نبایدها می‌باشند. که این مهم به انجام نمیرسد مگر بعد از یک ارتباط موثر.

ایجاد ارتباط مؤثر وسیله است نه هدف!

البته با همه توجهی که به اهمیت و ضرورت بحث ارتباطات اذعان داریم ولیکن معتقدیم که ارتباط مؤثر هدف نیست بلکه وسیله ای است برای هدفی والاتر و لذا هرگز هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و ما در این مهم هرگز صداقت و صمیمیت کامل را از دست نمی‌دهیم. لذا هدف ما از ارتباط موثر سازندگی و تغییر بینش و رفتار می‌باشد که مخاطب، با دل و جان این تغییرات را خواستار باشد.

ایجاد ارتباط موثر- چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنم- 

اهداف ارتباط مؤثر

از نکات دیگری که در این بحث مطرح است، اهداف آن می‌باشد که از مهمترین آنها به می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  •  تغییر نگرش و بینش
  •  تغییر رفتار و اصلاح رفتار
  •  نفوذ در مخاطب
  •  تغییر ارزش ها
  •  ایجاد افزایش اعتمادبه نفس
  •  شکستن مقاومت ها
  •  خلع سلاح نمودن
  •  ایجاد امنیت و آرامش درونی

ارتباط موثر چگونه ایجاد می شود- چگونه سخنران خوبی باشم

چه کسی باید در ایجاد ارتباط پیشقدم باشد؟

از نکات حساس و مهم دیگر این است که ایجاد ارتباط موثر ابتدا باید از جانب مدعیان تربیت، مربیان، والدین و مراجع قدرت صورت پذیرد. نباید انتظار داشت که مستمع و مخاطب ما با ما ارتباط ایجاد نماید بلکه این وظیفه کسانی است به عنوان مراجع قدرت در تربیت و تعلیم عامل هستند.

در چه زمانی باید پیام را فرستاد؟

هنگامی که ما با مخاطب خود ارتباط مؤثر ایجاد نکرده ایم باید از فرستادن پیام های ارزشمند و گران سنگ خویش خودداری نمائیم و الا پیام ما قربانی موانع ارتباطاتی مخاطبین ما خواهد شد و مصداق بارز، آب آتش را مدد آمد چو نفت می‌گردد!

اهمیت فراگیری دانش ارتباطات انسانی در عصر حاضر

به نظر می‌رسد که مبحث ارتباطات انسانی دانشی است که با سرعت هرچه بیشتر پیش می‌رود و لذا کسانیکه داعیه تعلیم و تربیت را دارند می‌باید در این راستا و موضوعات گوناگون آن کاملاً به روز باشند و از تحقیق تفحص درباره حوزه های مختلف آن دریغ نورزند.

ارتباطات انسانی دانش و فن می‌باشد یا هنر؟

از طرفی بر همگان مبرهن است که صرف دانایی و علم ما را در زندگی موفق نمی‌کند بلکه باید دانش خویش را مزین به عمل نمائیم. نیاز به آموختن یک سری فنون و مهارتهای عملی و کاربردی این بحث را داریم بنابراین باید تکنیکهای ارتباطات و راه کارهای آنرا نیز تجربه نمائیم و به قول شاعر:

                             نام فروردین نیارد گل به باغ                              شب نگردد روشن از نام چراغ

ولی علم و دانش و از طرفی روش ها وتکنیک ها نیز به تنهایی نمی توانند همه جا ما را یک فرد موفق نماید و باید به هنر خلاقیت نیز مجهز شویم و از ابتکارات و خلاقیت های درونی خود بهره بگیریم و از نیروهای ذاتی و بالقوه ای که خداوند عالم در ما به ودیعت گذاشته است استفاده نمائیم. و خلق الساعه اندیشیدن را نیز در این راستا بیاموزیم و از قدرت ریسک پذیری نیز به موازات خلاقیت بهره برداری نمائیم. پس ما باید علم و دانش را با فنون مهارتهای ارتباطات همراه نمائیم و قدرت خلاقیت های خود را نیز فراموش ننمائیم.

دانـــش+ مــــهارت هـــا+ خـــلاقــــیت

و این مهم را نیز آویزه گوش نمائیم که بحث ارتباط مؤثر بقدری مهم است که هرگاه ایجاد نشود هر چه بیشتر سعی نمائیم کمتر می یابیم!! و دیگر جوینده یابنده نیست!!

چرا گاهی صمیمیت و عشق تبدیل به انزجار و تنفر می‌شود؟

هر گاه مجاورت اعم از مجاورت فیزیکی یا روانی عاطفی با ارتباط مؤثر همراه نباشد، عشق به نفرت و محبت به انزجار و تنفر تبدیل می‌شود و صمیمت به کینه و عداوت مبدل می‌گردد!! به عبارت دیگر هرگاه در زندگی در ارتباطات بین فردی یک ارتباط سالم، موثر و مفید برقرار نباشد هیچگونه تأثیر مثبتی از جانب ما به مخاطبین ما نخواهد رسید و حتی ممکن است در مواردی تأثیرات منفی و شومی برجای بگذارد!

دریافتیم که ابتدا یک ارتباط سالم، موثر و مفید ایجاد نمائیم و سپس اقدام به کار مهم تبلیغ و تعلیم و تربیت نمائیم و الا نه تنها موفق نمی‌شویم بلکه احتمال دارد که راههای نفوذ به مخاطبین خود را برای همیشه از دست بدهیم و آنها تبدیل به افرادی شوند که سخت در مقابل ما مقاومت نمایند و از درک صحیح یک تعامل صحیح و سالم برنیایند و از یک زندگی پویا و سالم برخوردار نگردند!!

“فـــن نهانــــتو با مــا کــشف کــن??”

کار شما این است که حیطه علایق خود را پیدا کنید و سپس با تمام وجود خود را به ما بسپارید.

 

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback

[…] چگونه جذاب باشم؟ […]

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x