چگونه درون خود را بشناسم

چگونگی به دست آمدن شناخت در نوجوانانچگونه درون خود را بشناسم

رشد هویت نوجوانی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که چند مورد مهمتر رامی توان به شرح زیر برشمرد:

✅شخصیت

✅ترتیب تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده

✅عوامل اجتماعی و فرهنگی

✅نقش والدین در هویت یابی فرزندان

?شخصیت

روش انعطاف پذیر و خالی از تعصب برای دست و پنجه نرم کردن با عقاید و ارزشهای متضاد، هویت پخته را پرورش می دهد. نوجوانانی که معتقدند واقعیت مطلق همیشه دست یافتنی است، هویت ضبطی (تسلیم طلب)دارند، و آنهایی که اطمینان ندارند تاکنون چیزی را به طور قطع فهمیده اند از هویت پراکنده برخوردارند، یا در وقفه هستند. نوجوانانی که معتقدند برای انتخاب کردن از بین چندین دیدگاه می توان از ملاکهای منطقی استفاده کرد احتمالاً، هویت کسب کرده اند.برای مقابله با افسردگی حتما بهترین راه کارهای فن بیان مشهد را در فن نهان بخوان… 

چگونه درون خود را بشناسم

?ترتیب تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده

ترتیب تولد بررشد هویت موثراست. فاصله سنی کودکان نیز موجب می شود که نه تنها برخورد والدین با آنها متفاوت باشد، بلکه این امر رابطه فرزندان با یکدیگر را نیزتحت تاثیر قرارمی دهد؛ برای مثال فرزند کوچک خانواده، بخصوص وقتی که فاصله سنی زیادی با بقیه فرزندان خانواده دارد برای آنکه به استقلال بیشتری برسد نقش هایی ایفا می کند که متفاوت از برادر و خواهر بزرگتر از اوست.

بهترین گروه فن بیان در مشهد ما و مطالب مفید ما را دنبال کنید.

فرزند اول نیز موضوع آزمایش تربیتی والدین جوان و بی تجربه است که به شدت به وی توجه می کنند. این امر ممکن است باعث خلقیات رهبری و احساس مسوولیت در وی بشود. همچنین، معمولاً گفته می شود نقش فرزند وسط خیلی برایش روشن نیست و نیز فرزندان کوچکتر معمولاً آزادی بیشتری را تجربه می کنند و والدین هم تجربه بهتری برای پرورش آنان دارند. در عین حال نباید فراموش کرد که ترتیب تولد و فاصله سنی بچه ها، برحسب اینکه در چه خانواده وفرهنگی تربیت شوند، با تفاوتهای زیادی درتاثیر گذاری برهویت آنان همراه خواهد بود.

چگونه درون خود را بشناسم

?عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل فرهنگی، اجتماعی تاریخی نیز بر چگونگی شکل گیری هویت نوجوانان تاثیر زیادی دارند. نوجوانان متعلق به فرهنگ های قدیمی،ونقاط دورافتاده، تحت تأثیر زمینه اجتماعی وفرهنگی هویت متناسب با شرایط محیط زندگی خودرا کسب می کنند.

?نقش والدین در هویت یابی فرزندان

والدین نیز درچگونگی شکل گیری هویت نوجوانان تأثیر زیادی دارند.کودکانی که ازخود درک سالمی دارند، از والدینی برخوردارند که حمایت عاطفی وآزادی کاوش کردن برای آنها تامین می کنند.همین طور، در در ضورتی که خانواده “پایگاه امنی” باشد که نوجوانان بتوانند با اطمینان از این پایگاه به سوی دنیای بزرگتر پیش بروند،رشد هویت تقویت می شود، نوجوانانی که احساس می کنند به والدینشان دلبسته هستند ، اما در عین حال آزادند تا عقاید خودشان را بیان کنند،هویت کسب کرده ویادر حالت وقفه هویت هستند. نوجوانانی که از هویت تسلیم طلب برخوردارند، معمولاً روابطی صمیمی باوالدین دارند، اما از فرصت جدا شدن سالم بی بهره اند، ونوجوانانی که دچار پراکندگی هویت هستند، از کمترین رابطه صمیمانه و ارتباط آزاد درخانواده خبر می دهند.

?مدرسه

مدرسه نیز یکی از عوامل موثر برنحوه شکل گیری هویت است. موفقیت تحصیلی درطول سالهای مدرسه و قبول شدن بعدی نوجوانان در دانشگاه، راه های زندگی آینده او را هموارتر می سازد و از نظر هویت حرفه ای نیز اطمینان بیشتری برای او ایجاد می کند. همچنین تحصیلات مدرسه ای و دانشگاه معمولاً اطلاعاتی را در اختیار نوجوانان قرار می دهدکه برای شکل گیری هویت آنان مفیداست. الگو برداری ازسایر دانش آموزان و دانشجویان نیز تا اندازه ای در رشد هویت نوجوان موثر است. علاوه بر موارد بالا عوامل دیگری مانند عوامل شناختی، رفتار خود نوجوان، گفتگو در جریان تعارضات با بزرگسالان، و خیال پردازی نوجوانان نیز در چگونگی رشد هویت نوجوان تأثیر دارد.

مشکلات ناشی از ناتوانی درهویت یابی

نوجوانانی که درکسب هویت سالم به گونه ای دچار انحراف واختلال گردیده اند، ممکن است دچار یکی ازمشکلات وانحرافات زیرگردند.  از خودبیگانگی: بیگانگی به معنی رد و انکار عمیق ارزشهای اجتماعی و دوری و جدایی ازدیگران است که از حد بدبینی های نوجوانان معمولی بسیار فراتر می رود. شکل تازه تری از احساس بیگانگی در بین نوجوانان مشاهده شده است که ویژگیهای این نوع عبارتند از :احساس عزلت و تنهایی، تمنای رابطه صمیمانه و نزدیک ولی دشواری در دستیابی بدان، احساس سرگشتگی، نقصان در احساس معنی داربودن وجهت دار بودن زندگی واحساس هویت نامشخص و پراکنده.  اعتیاد به مواد مخدر: نوجوانانی که هنوز هویت کسب نکرده اند، ممکن است برای فرار از تعاضهای روان به مواد مخدر روی آورند.ازنظر کسانی که بانوجوانان کارمی کنند.مهمترین خطر این نیست که نوجوانی گهگاه مقداری مشروب الکلی بنوشد و یادر مجلسی بادوستان “برای تفریح” حشیش مصرف کند، بلکه وضع وقتی خطرناک می شود که نوجوانی به صورتم مکرر در واکنش به احساس نا امنی، آشفتگی روانی، احساس حقارت، و طردشدگی وبیگانگی، تعارض با والدین و یا مشکلات زندگی روزمره به مواد مخدر روی می آورد.

شمار بسیاری از نوجوانان آسیب پذر گمان می کنند که به خاطر تفریح یا تجربه مواد مخدر مصرف می کنند اما به زودی درمی یابند که مصرف این مواد به صورت تکیه گاه روانی آنها درمی آیدو نمی توانند آن را کنار بگذارند. برخی از علل روی آوردن نوجوانان به مواد مخدرعبارتست از:

?دردسترس بودن مواد مخدر

?فشار دوستان و همسالان

?طغیان علیه والدین

?گریز از ناملایمات زندگی

?آشفتگی عاطفی

?احساس بیگانگی و طردشدگی

 بزهکاری: بزهکار به جوانی گفته می شود که بین 16تا18 سال سن دارد و رفتارش به نحوی است که که ازطریق قانونی قابل مجازات است. بعضی ازاعمال بزهکارانه مانند دزدی، حمله شدید،‌تجاوز، آدم کشی یا استفاده ازمواد مخدر در صورتی که از سوی بزرگسالان صوزت گیرد نیزجرم تلقی می شود.سایر موارد خلافهای خاص نوجوانی محسوب می شود.این اعمال شامل نقض مقررات رفت وآمددراماکن یا اوقات خاص، فرارازمدرسه، فرار ومصرف الکل پیش ازسن قانونی می شود.

اوضاع واحوال اجتماعی و نیز تجارب ردی در بزهکاری نوجوانان دخیل است. فقر و شرایط سخت زندگی یکی ازعوامل است.روابط بین والدین و فرزند و خصوصیات شخصیتی فردی نیز ازعوامل مهمی است که باعث بروز رفتار بزهکارانه می شود.

علاوه برموارد بالا ممکن است نوجوان دچار اختلالات روانی و روانی فیزیولوژیکی گردد که برخی ازآنها عبارتند از:

 واکنشهای اضطراب: نوجوانی که دچار اضطراب حاد است احساس ترس ناگهانی براو چیره می شود، گویی قرار است برایش حادثه بدی رخ دهد. ممکن است بی قرار ونا آرام شود، به سادگی از جا بپرد وعلایمجسمانی مثل تهوع، سردرد، سرگیجه، واستفراغ در اوظاهر می شود، فراخنای توجه وحواسش منحرف می شود، دچار اختلال خواب می گردد. اگرهیچ گونه دلیل بیرونی آشکاری برای اضطراب حاد نوجوان وجودنداسته باشد ممکن است نگران شود که این حالات او از کجا سرچشمه می گیرد، و دراوضاع و وقایع بیرونی ونسبتاً جزئی به دنبال علت آ باشد.

البته بابرسی دقیق تر معمولاً روشن می شود که عوامل به مراتب اساسی تر و پراهمیت تری که ممکن است نوجوان به آن آگاهی نداشته باشدمانند اختلال در روابط فرزند و والدین، نگرانی درمورد مشکلات بزرگ شدن وترس احساس گناه در مورد سائق های جنسی وپرخاشگری

افسردگی نوجوانان: بسیاری ازنوجوانان افسردگی خود رابه صورت خستگی وبی قراری وتظاهر به بیماری نشان می دهند ودرحالت افراطی به صورت فعالیت های جنسی، پرخاشگری ونیز رفتار بزهکارانه بروز می کنند. افسردگی نوجوانان معمولاًدو حالت دارد.اول اینکه نوجوان احساس تهی بودن وبی احساسی می کند. گویی که دوران کودکی سپری شده، بی آنکه بزرگسال رشد یافته ای جای آن را بگیرد. این نوع افسردگی ناپایدار است ومعمولاًحل شدنی.نوع دوم افسردگی نوجوان به دشواری ازبین می رود. ریشه های آن درتجربه شکستهای مکرردر طی زمان طولانی است.

نوجوان ممکن است واقعاً برای حل مشکلات ورسیدن به اهداف شخصی تلاش کرده باشد، ولی به موفقیتی دست نیافته باشد. در این نوع افسردگی نوجوان رابطه اش رابا والدین، دوست یا کسی که به شدت به او علاقه داشته ازدست می دهد.

چگونه درون خود را بشناسم خود کشی: خودکشی نوجوان معنای آن است که او برای اوزندگی مشکل ترازمرگ جلوه کرده است. درصدقابل توجهی ازنوجوانانی که به مراکز درمانی ارجاع می شوند کسانی هستندکه یادست به خودکشی زده،یا نقشه خودکشی درسرداشته اند. این افراد عموماً در فاصله سنی 15-25سالگی هستند. تعداد دخترانی که دست به این کار می زنند بیش از پسران است هرچند که خود کشی پسران بیشتر به نتیجه می رسد و دختران غالباً طوری خود کشی می کنند که امکان نجاتشان بیشتر است.آشکارترین دلیل خودکشی نوجوان:

 احساسات منفی و نا امیدی و ازدست دادن کنترل خود

 احساس گناه شدید

 احساس تنهایی وبی کسی وبی پناهی

 فقدان حمایت از نوجوان

 ناتوانی درکنترل فشارهای وارده

 ناتوانی درکنترل احساسات ورشدنیافتگی

 عدم آمادگی برای مقابله بامشکلات پیش روی نوجوان

مهمترین دلایلی است که ممکن است او رابه فکر یا عمل خود کشی وادار می سازد.

با ما، بهترین استاد فن بیان خود باشید
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x