چگونه اعتماد به نفس را در دانش اموزان بالا ببریم؟

تقويت اعتماد به نفس در دانش‌آموزان براي بروز توانمندي‌هاي خود

اعتماد به نفس در دانش اموزان- فن نهاناگر یک مادر، معلم، پدر و یا یک دانش آموز در هر سن و سال و هر شرایطی هستی و امروز مخاطب عزیز ما هستی بهتر است این تمرین ساده را امروز با ما و در گروه آموزشی فن نهان انجام دهی و از نتایج آن بهره مند شوی.ما در اینجا یک تمرین عملی بسیار ساده و در عین حال عملی و بسیار کاربردی را به شما ارائه می دهیم.با این تمرین کوتاه و عالی میتوانید بدانید که دانش آموز شما تا چه حد اعتماد به نفس دارد و راه هایی را برای افزایش آن به کار ببرید.

وسايل:

شیء سنگين

 برگه‌ي فعّاليّت «من مي‌توانم»

 مداد

روش كار:

يك شیء نسبتاً سنگين (ميز معلّم) را كه فكر مي‌كنيد تقريباً تمام دانش‌آموزان قادر به بلند‌كردن آن از روي زمين هستند امّا خودشان نسبت به بلند كردن آن مطمئن نيستند، در كلاس آماده كنيد. از دانش‌آموزان بپرسيد آيا كسي هست كه بتواند اين شیء را از روي زمين بلند ‌كند؟ به آن ها بگوييد هر‌كسي از عهده‌ی اين كار بر‌آيد، مورد تشويق قرار مي‌گيرد و به او يك امتياز مثبت داده مي‌شود؛ امّا اگر كسي اعلام آمادگي كند و نتواند آن را بلند كند، بايد در زنگ تفريح، كلاس را نظافت كند.

تقویت اعتماد به نفس در دانش اموزان-فن نهان اين مطلب را توضيح دهيد كه بد نيست بعضي اوقات انسان در زندگي كمي هم خطر كند. اين، در آن‌جايي است كه عدم موفّقيّت، زيان و خطر زيادي را متوجّه فرد نمي‌كند؛ امّا در‌صورت موفقيّت مي‌تواند به نتايج خوبي برسد؛ مانند: همين بلند‌كردن شیء سنگين كه حتّي اگر نتوانيد آن را بلند‌كنيد، تنها بايد به نظافت كلاس بپردازيد. كار چندان سختي هم نيست.

تقویت اعتماد به نفس در دانش اموزان-فن نهان

از آن‌ها بپرسيد چه كساني براي بلند‌كردن شیء سنگين، با اطمينان كامل داوطلب شدند و چه كساني با شك و ترديد. از آن‌ها بخواهيد در مورد احساسات خود در اين باره بحث كنند و سپس به اين سؤال‌ها پاسخ دهند؟

 اگر كسي مطمئن باشد نمي‌تواند شیء سنگين را بلند كند و در عين حال داوطلب باشد، چه اسمي مي‌توان بر روي رفتار او گذاشت؟  آيا مشاركت زياد دانش‌آموزان در بلند‌كردن شیء، روحيّه‌ی بقيّه را براي انجام اين عمل بالا برده؟   آيا مي‌توانند كارهاي مشابهي را در زندگي نام ببرند كه كمي خطر و شهامت در انجام آن‌ها لازم است؟ آن‌هايي كه در صورت شكست، خطر چنداني متوجّه ما نمي‌كنند؛ امّا در صورت موفّقيّت، به نتايج ارزشمندي مي‌رسيم؟

به هر يك از دانش‌آموزان يك برگه‌ی فعّاليّت «من مي‌توانم» بدهيد. (مي‌توانند با دوستانشان مشورت كنند) بعد از آن‌كه كار آن‌ها تمام شد، آن‌ها را در گروه‌هاي 3 نفره قرار دهيد تا انتخاب‌هاي خود در بند (ج) همراه با دلايل آن در بند (الف، ب) را بخوانند و با هم بحث و گفت‌و‌گو كنند. آن‌ها پس از مشورت با يكديگر مي‌توانند در انتخاب‌هاي خود در بند (چ) تجديد‌نظر كنند.

سؤالات عمومي آيا انجام فعّاليّت «من مي‌توانم» برايتان جالب بود؟ آيا در پايان كار احساس خاصّي داشتيد؟ تكميل كدام يك از شماره‌هاي فعّاليّت برايتان از بقيّه مشكل‌تر بود؟ چرا؟ آيا شما فكر مي‌كنيد معناي داشتن اعتماد به نفس اين است كه انسان دست به انجام هر كاري بزند؟ چرا؟ شما فكر مي‌كنيد نداشتن اعتماد به نفس در كارها چه مشكلاتي را براي انسان پديد مي‌آورد؟ داشتن اعتماد به نفس چگونه باعث موفّقيّت انسان در كارها مي‌شود؟

سؤالات اختصاصي شما چگونه خود را ارزشيابي مي‌كنيد؟ آيا از اعتماد به نفس كافي برخورداريد؟ اين كار را چگونه ثابت مي‌كنيد؟ آيا شما تا به حال شده در اثر عدم اعتماد به نفس در كاري شكست بخوريد؟ نام ببريد؟ شما فكر مي‌كنيد كدام يك از عوامل كم‌رويي، ترس و نااميدي در عدم اعتماد به نفس شما بيش‌تر مؤثّر است؟ با آن چگونه مقابله مي‌كنيد؟ نكاتي را كه از اين درس آموختيد و در آينده مي‌توانيد آن‌ها را به كار گيريد، بر‌شماريد؟ فعّاليّت تكميلي از دانش‌آموزان بخواهيد كاري را كه فكر مي‌كنند توانايي انجام آن را دارند، امّا تا به حال به دليل نداشتن اعتماد به نفس كافي از انجام آن خودداري كرده‌اند، بيابند، سپس به روش درس امروز، در برگه‌ی فعّاليّت آن را انجام دهند، آن‌گاه اين ماجرا را در قالب داستان كوتاهي بنويسند و ارایه دهند.

برگه‌ی فعّاليّت «من مي‌توانم»

شما در حال مسابقه فوتبال هستيد؛ ناگهان داور به نفع تيم شما پنالتي مي‌گيرد. هم‌تيمي‌هايتان از شما مي‌خواهند در صورتي كه به زدن گل مطمئن هستيد، پنالتي را شما بزنيد. شما فكر مي‌كنيد:

عواقب گل نزدن شما چه چيزهايي مي‌تواند باشد؟ نتايج گل زدن شما چه چيزهايي مي‌تواند باشد؟ ?بنابراين پنالتي را قبول مي‌كنيد/ نمي‌كنيد.

معلّم رياضي اعلام مي‌كند يكي از دانش‌آموزان مي تواند براي ارایه‌ی درس رياضي جلسه‌ی بعد به صورت كنفرانس، داوطلب شود؛ شما فكر مي‌كنيد:  در صورتي كه داوطلب شويد، چه مشكلاتي ممكن است برايتان پيش‌آيد؟  در‌صورتي كه داوطلب شويد و با موفّقيّت كنفرانس را ارایه دهيد، چه چيزهاي مفيدي عايدتان مي‌شود؟

?بنابراين شما براي كنفرانس داوطلب مي‌شويد / نمي‌شويد.

شما همراه دانش‌آموزان در بيان خود براي اوّلين بار به استخر رفته‌ايد. مربّي شما كه كاملاً به فنّ شنا آشناست، از شما مي‌خواهد كه به داخل آب بپريد و شنا كنيد. شما فكر مي‌كنيد اگر خود را به آب بزنيد:

چه خطرهايي شما را تهديد كند؟ چه فايده‌هايي مي تواند براي شما داشته باشد؟ ?بنابراين شما به داخل آب مي‌پريد / نمي‌پريد.

شما براي خواندن، صداي بسيار خوبي داريد؛ امّا تا به حال، در جمع نخوانده‌ايد؛ معلّم از شما مي‌خواهد كه در سرودهاي مربوط به مراسم دهه‌ی فجر به عنوان تك‌خوان شركت كنيد:

 شما فكر مي‌كنيد در‌صورتي كه اين كار را بپذيريد، چه مشكلاتي ممكن است برايتان پيش‌آيد؟ چه آثار مفيدي برايتان خواهد داشت؟ ?اين كار را قبول مي كنيد / نمي كنيد.

پسر‌بچّه‌اي در سر كوچه‌تان هر وقت كه شما از آن‌جا رد مي‌شويد، مزاحمتان مي‌شود و شما مجبوريد كم‌تر از آن‌جا عبور كنيد؛ شما فكر مي‌كنيد اگر مقابل او بايستيد:  چه خطرهايي ممكن است شما را تهديد كند؟ چه آثار مفيدي مي‌تواند براي شما داشته باشد؟

?بنابراين مقابل او مي‌ايستيد/ نمي‌ايستيد.

قرار است شما با حريفي قويتر از خودتان كشتي بگيريد؛ فكر مي‌كنيد چه اتّفاقي مي‌افتد :

 اگر از او شكست بخوريد؟ و چه اتفاقی می افتد اگر بر او پيروز شويد؟

بنابراين برای كشتي‌گرفتن با او تمرين مي‌كنيد نمي‌كنيد.

معاون مدرسه از شما مي‌خواهد در صورت تمايل، نماينده‌ی كلاس شويد. در‌صورتي كه شما بپذيريد:

چه مشكلاتي ممكن است برايتان به ‌وجود‌ آيد؟

چه فوايدي براي شما دارد؟

?بنابراين شما اين كار را مي‌پذيريد نمي‌پذيريد.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x