هدف

توانمندی های خود را آغاز کنید 

توانمندی بالقوه انسان متوسط به اقیانوس عظیمی می ماند که هنوز پیموده نشده است … دنیایی از امکانات در انتظارند که آزاد شوند و برای دستیابی به هدف عظیم شما به حرکت در آیند.

  تصور بکنید از یک توانمندی ذاتی برخوردارید تا به هر هدفی که تعیین می کنید، برسید. دوست دارید به کجا برسید؟ چه چیزهایی به دست آورید ؟ چه کار بکنید ؟   کدام فعالیت است که به شما بیشترین احساس معنادار را می دهد.  به زندگی شخصی وکاری خود نگاه کنید و ببینید که چگونه اندیشه شما دنیایتان را آفریده است . چه چیزی را می توانید و یا باید تغییر بدهید ؟ در اغلب موارد به چه فکر می کنید ، درباره چه حرف می زنید – در باره آنچه می خواهید یا آنچه نمی خواهید ؟

برای دستیابی به هدفتان چه بهایی را پراخت خواهید کرد؟ کدام اقدام را باید بلافاصله انجام دهید تا پاسخ به پرسش های فوق را به دست آورید ؟ چند نکته : موفقیت در هدف گذاری است ، با این کار ، ذهن مثبت شما به کار می افتد و نقطه نظرها و انرژی برای دستیابی به اهداف آزاد می شوند . دنیای بیرون شما بازتابی از دنیای درون شماست ،به آنچه بیشتر بیاندیشید همان می شوید .  ذهن مکانیسم شگفت انگیزی دارد، به همین خاطر وقتی بدانید که چه می خواهید، خود بخود به سمت هدف حرکت کرده و هدف نیز به شما نزدیک می شود و درست در یک زمان و مکان مناسب ، بهم می رسید .

 چرا اشخاص هدف گذاری نمی کنند

فکر می کنند که هدف گذاری مهم نیست راه آن را نمی دانند ( هدف آرزو و میل تفاوت دارد. هدف روشن، مکتوب و خاص است ) ترس از شکست ترس از رد شدن ( به همین دلیل، هدف گذاری خود را محرمانه تلقی کنید )

 سررشته امور زندگی خود را در دست بگیرید.

 بزرگترین مسئله یا منبع منفی در زندگی تان را در نظر بگیرید . در مقابل آن چه مسئولیتی دارید ؟ خود را رئیس شرکت خود در نظر بگیرید. اگر صددرصد سهام آن را می داشتید چه رفتار متفاوتی را به نمایش می گذاشتید ؟ از همین امروز تصمیم بگیرید کسی را به خاطر حوادث زندگی تان سرزنش نکنید . به جای آن بپذیرید که مسئولیت کامل همه حوادث زندگی در اختیار شماست . بهانه نیاورید و راه ترقی بپمایید . عذر و بهانه های مطلوب ، پایه و اساسی ندارد . خود را نیروی اصلی خلاق در زندگی ببینید . چه چیزی را در زندگی فعلی تان ، باید تغییر بدهید . از امروز تصمیم بگیرید، هر کسی را موجب رنجش شما شده است . ببخشایید . به جای فکر کردن به ناراحتی هایتان به کار مهم تری بپردازید . چند نکته :   در راه رسیدن به هدف نباید به گذشته فکر کرد زیرا، گذشته قابل تغییر نیست .  کانون کنترل خویش را مشخص کنید،( یعنی عوامل بیرونی شما را کنترل می کنند یا درونی ؟ عوامل درونی ، باعث می شوند که احساس متعهد بودن در زندگی داشته باشید.)

 بزرگترین دشمن شما 

 انواع احساسات منفی ( ترس، افسوس خوردن ، غبطه ، حسادت ، احساس حقارت و خشم ) توجیه کردن و دلیل آوردن توجه بیش از اندازه به نظریات دیگران دیگران را مسئول حوادث زندگی خود پنداشتن

سه دلیل آخر باعث ایجاد احساسات منفی می شوند .  پاد زهر تمامی عوامل بالا پذیرفتن مسئولیت است . انتخاب، دوست و همکار بیش از هر عامل دیگری روی موفقیت و خوشبختی شما مهم دارد . زیرا ازهم تاثیر می پذیرند .  مسئولیت ، کنترل و خوشبختی به هم مربوط هستند ( مثلث طلایی )

آینده خودرا خلق کنید

 

شما به همان اندازه که بخواهید کوچک، و به همان اندازه که آرزو کنید بزرگ می شوید .

تصور کنید که برای هر مسئله ای راه حلی وجود دارد و در این شرایط ،چه کار متفاوتی صورت خواهید داد . جیمز آلن به پنج سال آینده نگاه کنید و بعد ازآنجا لحظه اکنونی را که در حال حاضر در آن به سر می برید ، در نظر بگیرید .برای خلق دنیای ایده آل خود باید چه اتفاقاتی افتاده باشد ؟ تصور کنید که زندگی شما از همه جهات ( مادی ،خانوادگی ، معنوی ، جسمانی و …) عالی بوده است ، اینها چه مشکلی دارند ؟

برای خلق این شرایط چه کارهایی را از امروز باید بیشتر یا کمتر انجام دهید .

چند نکته :  اندیشه آسمان آبی : فرضی : همه چیز برایتان امکان پذیر است  به آسمان بلند آبی نگاه کنید و محدودیتی احساس نکنید تقویم عالی خود را طراحی کنید . تصمیم بگیرید چگونه می خواهید به سبک و طرز زندگی ایده آل خود برسید. تقویم خود را به مدت یکسال طراحی کنید : در تعطیلات آخر هفته و مرخصی هایتان چه می خواهید بکنید ؟  همه هفته ، همه ماهه و در هرسال چه مدتی را می خواهید کار نکنید ؟ اگر محدودیتی نمی داشتید و اگر بر زندگی خود کنترل کامل می داشتید ، سال خود را چگونه سازماندهی می کردید ؟ ارزش های خود را مشخص سازید. دنیایی واحد با آنچه در آن وجود دارد، خداوند واحد و یکتا. یک فلسفه وجودی و یک قانون ، دلیلی که همه موجودات اندیشمند در آن سهیم هستند، و یک حقیقت . مارکوز آرلیوس امروز فهرستی از سه تا پنج ارزش مهم زندگی خود را تهیه نمایید . به چه ارزش هایی معتقدید و پای کدام یک می ایستید . شما به داشتن کدام ارزش و کدام کیفیت شناخته شده اید ؟ کدام ارزش راهنمای شما در رابطه با دیگران است ؟ کدام ارزش حاکم بر برخورد شما با پول و موفقیت های مالی است؟ آیا این ارزش را اجرا می کنید ؟ نظرتان را درباره یک شخص ایده آل که می خواستید او شوید،بیان کنید . دوست دارید در مراسم تدفین شما چه بگویند و چه بخوانند ؟ کدام تک تغییر است که اگر امروز در رفتارتان ایجاد کنید، می توانید با ارزشهایتان در هماهنگی بهتری قرار بگیرد ؟

چند نکته : • از بارز ترین و مهم ترین ویژگی های رهبران و افراد موفق : در هر زمینه ای می دانند چه کسی هستند، چه باوری دارند و برای چه زندگی می کنند . • زندگی موضوعی مربوط به درون است . ارزش های شما سبب می شود تا آنچه هستید ، باشید . • سطوح پنجگانه شخصیت : شخصیت  هدفی با حلقه های هم مرکز

در حلقه اول  ارزش ها  مشخص کردن باورها

دایره خارجی آن  باورها  انتظارات و توقعات شماست .

سطح سوم  انتظارات

سطح چهارم نگرش و برداشت بازتاب ارز شها ، باورها و انتظارات

حلقه پنجم  ( سطح زندگی ) ، اعمال شماست .

برای مثال: ارزش = در دنیای خوبی زندگی می کنید .

                                                                      باور = درزندگی موفق خواهید شد .

انتظار انتظار می کشید که هر حادثه ای برای شما اتفاق بیافتد به شکلی به شما کمک خواهد کرد . نگرش در قبال سایر مردم نگرشی ذهنی مثبت ؛شاداب تر و خوش بین تر

اعمال اقدامات بیرونی بازتاب ارزشی ، باورها و انتظارات شما در بیرون از شماست .

بدانید که دقیقاً چه می خواهید به شم خود اعتماد کنید  اعتماد به خود پایه و اساس رسیدن به بزرگی و عظمت مراقب رفتار خود باشید رفتار و گذشته خود را وارسی کنید در گذشته و در زیر فشار چه رفتاری یم کردید ؟ گذشته شما همان آینده شما نیست ( مهم نیست از کجا می آیید، مهم این است که به کجا می روید .) تا چه اندازه خودتان را دوست دارید = میزان عزت نفس اندازه خوشبختی شما را رقم می زند . در بهترین سطح خود ظاهر شوید

  تنها به آنچه می خواهید فکر کنید .   با خود و دیگران صادق باشید

         هدف های واقعی خود را مشخص سازید

 

بدانید که به راستی چه می خواهید.این گونه مجبور نمی شوید پروانه ها را دنبال کنید . این گونه به اکتشاف طلا می روید . ویلیام مولتون همین حالا سه هدف عمده و اصلی خود را در زندگی مکتوب کنید . در حال حاضر دشوارترین مسائل یا نگرانی های شما کدامند ؟ اگر برنده یک میلیون دلار پول نقد معاف از مالیات شوید، چه تغییری در زندگی خود ایجاد می کنید ؟ دوست دارید چه کار کنید ؟ چیست که به شما بیشترین احساس ارزشمندی ، اهمیت و رضایت خاطر را می دهد ؟ اگر می توانستید عصای جادویی را تکان دهید و به آنچه می خواهید برسید، چه آرزویی می کردید ؟ اگر تنها 6 ماه از زندگی باقی می بود، چه می کردید ؟

چند نکته : در کار هدف گذاری و موفقیت، دو کلمه مهم : وضوح – روشنی  پنداره هایتان ( ارزش هایتان ) را تبدیل به هدف های محکم و عینی کنید که همه روزه بتوانید روی آن کار کنید . از مهم ترین سئوالات : می خواهم با زندگی ام چه کار کنم ؟ در هدف گذاری ( کوتاه مدت – بلند مدت ) پیوسته از خود بپرسید : در هریک از زمینه های زندگی ام به کجا برسم ؟

 

 درباره هدف اصلی خود تصمیم بگیرید

کیفیتی وجود دارد که برای پیروزی ضرورت دارد و آن داشتن قاطعیت است ، اینکه بدانید چه میخواهید و اشتیاقی سوزان برای انکه به آنچه می خواهید دست پیدا کنید . ناپلئون هیل اگر قرار می شد که بتوانید به هدف خود برسید، کدام هدف را انتخاب می کردید ؟ فهرستی از ده هدف اصلی و مهمی را که می خواهید در ماه ها و سال های آینده به آن برسید تهیه کنید از میان آنها یک هدف که بیشترین تاثیر را برزندگی شما می گذارد ، انتخاب کنید . مشخص کنید که برای دستیابی به این هدف چه باید بکنیم . این راهم مکتوب کنید . فهرستی از هر اقدامی که شما را به این هدف برساند تهیه کنید. دست کم روی یک از آنها بلافاصله دست به کار شوید . مشخصی کنید که چقدر کار، زمان و تعهد بیشتر لازم دارید که به هدفتان برسید، بعد برای پرداخت این بها آماده شوید .

چند نکته : • اهدافتان باید دارای خصوصیات زیر باشد : باید چیزی باشد که شخصاً آن را به واقع بخواهید . روشن و مشخص باشد . قابل اندازه گیری باشد = در فلان تاریخ باید به هدفم برسم باور کردنی و قابل حصول باشد . همخوانی باید با هدف هایتان داشته باشد .

 خودتان را تخریب نکنید

هدف هایتان را به زمان حال، شخصی، بنویسید . برای مثال ، « وزن من … کیلوگرم است . » یا « من سالی … دلار درآمد دارم .» باورهایتان را تحمیل کنید . تنها چیزی که میان یک مرد و آنچه او از زندگی اش می خواهدقرار دارد ، اراده دست به کار شدن و ایمان به باور امکان پذیر بودن این خواسته است . ریچارد دام . دووس از وانمود سازی استفاده کنید، اگر یکی از شاخص ترین افراد در حیطه فعالیتشان می بودید، چگونه متفاوت از شرایط فعلی رفتار می کردید ؟ باورهای خود محدود کننده ای را که مانع از پیشرفت و ترقی شما می شوند ، شناسایی کنید اگر این باورها به کلی مانند صحت و اعتبار بودند، چگونه رفتار می کردید ؟  باوری را انتخاب کنید که با تمام وجود خواهان داشتن آن هستید . حالا وانمود کنید که این باور در شما وجود دارد . به مشکل ترین موقعیتی که هم اکنون در آن قرار دارید نگاه کنید . چه درس ارزشمندی در این مشکل وجود دارد که می تواند برای رسیدن به آینده بهتر به شما کمک کند ؟ چندنکته : • شما بهتراز آن هستید که می پندارید و می توانید یک نابغه شوید . • باورها اکتسابی هستند ، مادر زادی نیستند .

 از آغاز شروع کنید

فن نهان

مسئله شما این است که فاصله میان جایی را که هم اکنون در آن قرار دارید و هدف هایی را که می خواهید به آن برسید، پل بزنید . ارل نایتینگل واقعیت شرایط فعلی را با توجه به هدف های عمده خود مشخص سازید . در حال حاضر کجا هستید و می خواهید به کجا برسید ؟ اصل اندیشه از مبدأ صفر را در هر زمینه ای از زندگی خود به کار ببرید. چه کاری امروز می کنید که اگر قرار باشد از نو بکنید، آن را انجام نمی دادید . مهارت های خود را تحلیل کنید. در چه زمینه هایی خوب هستید یا باید بهبود پیدا کنید ؟ تصور کنید که کارتان در آینده در همه زمینه ها عالی باشد. برای اینکه این پنداره به تحقق بپیوندند چه باید بکنید ؟

چند نکته :

شرایط پیوسته تغییر می کنند، به همین خاطر بسیاری از تصمیمات با گذشت زمان اشتباه از کار درمی آیند ، پس احتمالاً لازم است از نو تصمیم گیری کنید.

پیشرفت خود را اندازه بگیرید

هیچ جاده ای برای کسی که با علم و اطلاع حرکت می کند و عجله ای ندارد بیش از اندازه بلند نیست، هیچ افتخاری برای کسی که خودش را با صبر و شکیبایی آماده می سازد دور از دسترس نیست . جین دولا برویر معیاری را مشخص کنید که بتوانید ازآن برای اندازه گیری پیشرفت و موفقیتهایتان در هر زمینه ای از زندگی استفاده کنید . همه روزه به این معیار مراجعه کنید . هر هدف بزرگ را به هدف های کوچک تری تقسیم کنید و بعد با توجه به زمان هایی که برای اتمام آنها در نظر گرفته اید ، کارهایتان را دنبال کنید . در فاصله شروع و انتهای برنامه برای خود معیارها و ضوابطی در نظر وسعی کنید که این معیارها را برآورده سازید . مصمم شوید که دست کم یک بخش خاصی از هدف وسیع تر خود همه روزه تکمیل کنید . هیچ روزی را بدین منظور از دست ندهید . چند نکته : سه عامل مهم برای رسیدن به اوج عملکرد ک متعهد شدن – تکمیل کردن – به انتها رساندن ماده ای در بدن به نام اندورفین وجود دارد که باعث احساس وجد و شعف می شود. هرچه کاری را که انجام می دهید مهم تر باشد، مغز شما اندورفین بیشتری تولید می کند که این در حکم موفقیت و پیروزی بزرگی است . هر چه بیشتر برای دست به کار شدن برای کاری وقت صرف کنید ، استرس بیشتری تجربه می کنید  چگونه می توانید یک فیل را بخورید ؟ ج : لقمه لقمه  چگونه می توان به یک هدف عظیم دست یافت ؟ انجام هدف های بلند مدت در قالب سال، ماه ، هفته و حتی ساعت .

 راه بندها را از میان بردارید

کسی که می خواهد موفق بشود، باید بیاموزد که شکست را به عنوان بخشی سالم و ناچاری از فرایند رسیدن به اوج بپذیرد . جویس برادرز هدف اصلی را مشخص کنید و بعد بپرسید :« چرا امروز به هدفم نرسیده ام ؟ چه عاملی سد راه من شده است ؟ » آنچه را که به ذهنتان می رسد، فهرست کنید . به خود نگاه کنید این امکان را در نظر بگیرید که هراس هاو تردید های شماست که بزرگترین مانع بر سر راه شما هستند . محدودیت ها را شناسایی کنید . این گونه از سرعت حرکت خودآگاه می شوید . برای مسئله اصلی یا مانع مهم پیش روی خود تعاریف مختلفی مشخص کنید . بپرسید : « دیگر چه مسئله ای وجود دارد ؟ بهترین راه حل خود را به عنوان یک هدف مشخص سازد . زمانی برای دستیابی به آن مشخص نمایید . و بعد دست به کار شوید. همه روز ه تلاش کنید تا آنکه مسئله حل شود یا مانع برطرف گردد . چند نکته : شکست موقتی همیشه مقدم بر موفقیت است . هنری فورد:« شکست صرفاً فرصت مناسبی است تا بهتر از قبل شروع کنیم . » موفقیت ها در اغلب مواقع به راه حل ها فکر می کنند . اما ناموفق ها در اغلب مواقع به مسائل و مشکلات می پردازند » حل مسئله یک مهارت است پس می توان آن را آموخت . قانون 80 به 20 : 80 درصد محدودیت های شما در محدوده خود شما قرار دارد . تنها 120 درصد محدودیت ها در بیرون از شما قرار دارد . دو مانع مهم بر سر راه موفقیت : ترس وتردید اغلب ناشی از جهل و احساس نابندگی کردن است . از موانع ذهنی که باید بر آن غلبه کرد راحتی خیال : می خواهند در همین شرایط باقی بمانند . برای خروج از حیطه راحتی  انتخاب هدف های بزرگ و چالش دار با اولویت بندی، موانع بر سر راه خود را سازماندهی کنید، از طرفی مانع را به عنوان یک هدف تعریف کنید . اگر درباره دقت و درستی تعریف مسئله تان تردید دارید، آن را با کسی که می شناسید و به او اعتماد دارید در میان بگذارید .

در زمینه کاری خود به تخصص برسید

انسان غیر عادی صرفاً انسانی عادی است که به موفقیت در زمینه های مفید تر می اندیشد و در رویای آن فرو می رود . ملوین پاورز از همین امروز تصمیم بگیرید در شمار 10% اشخاص برجسته در حرفه و کار خود برسید با خود پیمان ببندید که در صف بهترین ها قرار بگیرید و برای رسیدن به این موقعیت به کدام علم و اطلاعات احتیاج دارید . حوزه های کلیدی خود را مشخص کنید. باید برای رسیدن به موفقیت های عالی در این حوزه ها ،عالی رفتار کنید . ببینید در کدام بخش از کارتان ضعیف تر هستید ، سعی کنید در این بخش به حد عالی برسید . متعهد شوید تا روزی که در قید حیات هستید علم و دانش خود را افزایش دهید .

با اشخاص مناسب معاشرت کنیدفن نهان

اینکه با چه کسانی زندگی ، کار و معاشرت کنید . بیش از هر عامل دیگری روی موقعیت شما تأثیر می گذارد . از امروز مصمم بشوید با اشخاصی که آنها را دوست دارید، آنها را می شناسید و به آنها احترام می گذارید معاشرت کنید. اگر می خواهید عقاب بشوید با عقاب ها پرواز کنید. گروه ها و سازمان هایی را که می خواهید به آنها بپیوندید ، مشخص سازید . همین امروز به آنها زنگ بزنید و بخواهید در جلسه آنها شرکت کنید.

 دست به کار شوید

دست به کار شدن ویژگی همه انسان های موفق است . نبوغ یعنی تحمل درد و رنج … تمامی موفقیت های عظیم در سایه توجه بی نهایت و تلاش بیش از اندازه به دست می آید . آلبرت هیوبارد فهرستی از هر کاری که فکر می کنید برای دستیابی به هدف به آنها احتیاج دارید تهیه کنید و آنها را الویت بندی کرد و ترادف انجام داد کارها را مشخص کنید . برنامه خود را بطور منظم مورد تجدید نظر و بازنویسی قرار بدهید. این کار به خصوص وقتی اطلاعات جدیدی به دست می آورید ضروری است .

چند نکته : برنامه ریزی نقش تعیین کننده ای دارد، الک مکنزی : دست به کار شدن بدون برنامه ریزی ، زمینه ساز همه شکست هاست فواید برنامه ریزی از قبل: 1- سازماندهی اندیشه، لحاظ کردن تمامی مباحث لازم برای دستیابی به موفقیت 2- صرفه جویی در منابع 3- شناسایی خطاهای موجود 4- شناسایی نقاط قوت و ضعف

 

 مدیریت زمان را رعایت کنید

فن نهانزمان چونان ماسه از دست می لغزد و تمام می شود و دیگر باز نمی گردد. کسانی که از زمان استفاده عاقلانه می کنند از زندگی غنا وسرشار پاداش می گیرند . رابین شارما فهرستی از همه کارهایی که می خواهید در ماه ها وسال های آتی انجام دهید تهیه نمایید. فهرست خود را تکمیل کنید و اقدامی را انتخاب کنید که در زندگی شما بیشترین اثر بخشی را داشته باشد . کارهایی را که باید روز بعد انجام دهید، مشخص سازید، بگذارید در حالی که در خواب هستید، ذهن نیمه هوشیار شما روی آن کار کند .  از روش الفبا کارهایتان را الویت بندی کنید . بلافاصله با مهم ترین کارتان شروع کنید . به خود نظم و ترتیبی بدهید که تمام کردن 100 درصد کار دست از تلاش برندارید  باید رفتارتان هوشمندانه باشد یعنی رفتاری کنید که شما را به هدفتان نزدیک کند . در هر زمان روی یک کار دقیق شوید . مهمترین سئوال در هر لحظه از زمان ؟ در حال حاضر،مفید ترین و ارزشمندترین طرز استفاده از زمان برای من کدام است ؟ حتماً عادت مدیریت زمان را در خود ایجاد کنید .

همه روز هدف هایتان را مرور کنیدفن نهان

این یک قاعده روانشناسی است که هر کاری را که می خواهیم انجام دهیم، باید آن را در ذهن یا ذهن نیمه هوشیار خود ثبت کنیم . اوریون سوئت ماردن  همین روز دفترچه یادداشت کوچکی تهیه کنید و در آن ده تا پانزده هدف خود را بنویسید .( در یک زمان معین ) کارت هایی با ابعاد صفت در دوازده سانتی متر مربع تهیه کنید. روی این کارت ها هدف های خود را به شکل مثبت ، شخصی و زمان حاضر بنویسد و هر جا که می روید آنها را باخود ببرید . هر شب قبل از خواب تصور کنید که وقتی به هدفتان برسید، زندگی شما چگونه خواهد بود . به سه اقدامی که برای تحقق هریک از هدف های خود می توانید صورت دهید، فکر کنید . همیشه به اقدامات خاصی که می توانید انجام بدهید فکر کنید . خود را عادت بدهید تا همه روزه هدف های خود را بازنویسی کنید. این کار را بدون مرور فهرست قبلی انجام بدهید تا آنکه کاملاً متقاعد شوید که دستیابی به هدف هایتان امکان پذیر است .

پیوسته هدف هایتان را مجسم کنیدفن نهان

پنداره ها و رویاهایتان را گرامی بدارید زیرا آنها فرزندان روان شما هستند، اینها پیش طرح های موفقیت های غایی شما هستند . ناپلئون میل فرض را بر این بگذارید که زندگی تان در همه زمینه ها عالی است . این زندگی چگونه است ؟ آن را بطور منظم مجسم کنید . تصاویری از آن چیزهایی را که می خواهید ، جمع کرده و به آنها نگاه کنید و فکر کنید برای رسیدن به آنها باید چه کارهایی انجام دهید ؟ قبل از هر حادثه مهم تمرین ذهنی را انجام بدهید، باید این تصاویر روشن ، جالب و پر احساس باشند . چند نکته : صبر و شکیبایی برای رسیدن به اهداف خیلی مهم هستند . بهترین زمان برای تمرین تصویر سازی :آخر شب و اول صبح

 ذهن فرا هشیار خود را فعال کنیدفن نهان

ذهن درونی بطور کامل تحت کنترل ذهن بیرونی است . ذهن بیرونی آنچه را که ذهن درونی میخواهد و بر آن تأثیر می گذارد ، با وفاداری کامل به اجرا میگذارد . توماس توروارد . به زندگی گذشته خود بیندیشید و به یاد زمانی بیفتید که ذهن فراهشیار مسئله ای را برای شما حل کرد و شرایطی فراهم شد که به هدف خود برسید . همه روزه با خود خلوت و مراقبه کنید. در این آرامش ذهنی ، جواب دقیق و مورد نظر پیدا می شود . به نقطه نظرهای ذهن فراهشیار خود بها دهید و به آن اعتماد کنید . اگر به جوابی که می خواهید نرسیدید، مدتی ذهنتان را در جای دیگری سرگرم کنید . این گونه در زمان مناسب ، راه حل مورد نظر را پیدا کنید . سه کیفیت خاص ذهن فراهوشیار:

1- جوابش از همه جهات کامل است .

2- الهام طبیعی ، و صدر در صد مناسب مسئله است

3- راه حل آن به شما

4- شادی و هیجان می دهد.

 در همه مواقع انعطاف داشته باشید

فن نهان

وقتی سر انجام به این نتیجه رسیدم که رسیدن به نتیجه ای ارزشمند است، دست به کار می شوم و بارها و بارها راه های مختلف را امتحان می کنم تا به خواسته ام برسم . توماس ادیسون به طور منظم این سئوال را از خود بپرسید: با زندگی ام به واقع چه می خو.اهم بکنم ؟ و بعد مطمئن شوید که هدف های جاری فعالیت های شما با جوابتان در هماهنگی به سر ببرند . بازندگی و هدف هایتان صادق و واقع بین باشید . دنیا را به همان شکلی که هست ببینید ، نه به آن شکلی که دوست دارید باشد .  در هرجایی که احساس مقاومت و استرس می کنید، اذعان کنید ممکن است اشتباه کرده باشید . انعطاف پذیر باشید و در مواقع لازم بخواهید که ذهنتان را تغییر بدهید . به هر مسئله و مانع نگاه کنید و بخواهید از آنها درسی بیاموزید . آیا باید تغییر مسیر بدهید؟

 خلاقیت ذاتی خود را آزاد کنید

فن نهانکاری کنید هر اندیشه و هر حقیقت که به ذهنتان خمی کند و سودی عاید شما کند … به اشیاء و امور نه به شکلی که هستند، بلکه به شکلی که باید باشند فکر کنید. تنها در خیال نشوید خلق کنید . رابرت کولیر  مهم ترین هدف یا بزرگترین مسئله خود را انتخاب کنید و آن را با بالای برگه کاغذی به شکل سئوال بنویسید . بعد برای آن حداقل 20 جواب تدارک ببینید، سپس یکی را انتخاب کرده و برای اجرای آن حداقل 20 جواب تارک ببینید و بلافاصله در مورد یکی از آنها دست بکار شوید. بعنوان مثال : چگونه در درس هایم موفق شوم؟ یکی از جواب ها : روزی 2 ساعت بیشتر درس بخوانم . سئوال : چگونه روزی 2 ساعت بیشتر درس بخوانم ؟ … ج: کمتر تلویزیون نگاه کنم . با هر مسئله برخورد منظم داشته باشید. مسئله یا هدف تان را به خوبی تعریف کنید. راه حل های احتمالی ممکن را برای آن در نظر بگیرید . و بعد راه حل موردنظر را بلافاصله به اجرا بگذارید . روی کاغذ فکر کنید . جزئیات هر مسئله یا هدف را مکتوب کنید . بدترین و بهترین اتفاقاتی را که ممکن است در ماه ها یا سال های آینده بروز کنند . به این فکر کنید چه کار می توانید بکنید که از بروز حادثه ناخوشایند جلوگیری کنید و بر امکان بروز حادثه خوشایند بیفزاید .

 همه روزه کاری انجام بدهید

فن نهان

موفقیت من ناشی از آن بود که همه روزه کارم را بهترین شکل انجام می دادم . جانی کارسون از امروز مصمم شوید بر سرعت کارهای خود بیفزایید . تصور کنید از فردا باید به مدت یک ماه به جایی بروید و یک روز فرصت دارید که به کارهایتان سرو سامان بدهید. قبل از رفتن به این مرخصی به سرعت و به سختی تلاش کنید . برنامه ریزی زمان را رعایت کنید ( فرض برای کارها فقط نیم روز فرصت دارید ) پیوسته خواهان مسئولیت بیشتر برای به سرعت و بهتر انجام دادن آن باشید . از امروز تصمیم بگیرید صبح ها یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوید و بلافاصله درگیر کار شوید، با این کار بازدهی تان رو برابر می شود .

مداومت کنید تا به موفقیت برسید .قن نهان

سخت کوشی کلید موفقیت است: موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت ، بلکه با مداومت و پشتکار حاصل می شوند . ساموئل جانسون  بزرگ ترین چالش پیش روی خود را در راه رسیدن به موفقیت شناسایی کنید. تصور کنید همه چیز برای این است که عزم و اراده شما را آزمایش کنند . تصمیم بگیرید که هرگز تسلیم نشوید . به گذشته زندگی خود فکر کنید . لحظاتی را به یادآورید که مداومت و پشتکار سبب پیروزی شما شده است. هرگاه با مشکلات روبرو می شوید این لحظات را به خود یادآور شوید . از قبل مصمم شوید جایی که شدیداً خواهان رسیدن به هدف باشید، هرگز تا رسیدن به موفقیت تسلیم نخواهید شد . مشکلات و موانع را فرصتی مناسب در نظر بگیرید . در هر شرایطی راه حل گرا و عمل گرا باشید. به این فکر کنید که برای حل مشکلاتتان چه می توانید بکنید! هرگز تسلیم نشوید . نکته :

هراس هایتان را تحلیل کرده و الویت بندی کنید و در هر مورد سئوالات زیر را در هر مورد از خود بپرسید : 1- چگونه مانع موفقیتم شده است ؟ 2- چگونه به من کمک می کند ؟ (در گذشته چه کمکی به من کرده است ) 3- با حذف آن چه سودی عاید من می شود ؟ نظم و انضباط شخصی کیفیت مهم و اصلی اقدام وعمل در حکم همه چیز است . مداومت ابزارمهم رسیدن به موفقیت است . دوکیفیت ضروری : 1. دستیابی به موفقیت 2. حفظ آن نکته مهم : نومید شدن امر ناچار است و طبیعی است ولی نباید همیشگی باشد .

* موفقیت در یک قدمی پشت شکست است .

[gravityform id=”19″ title=”true” description=”true”]
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حجازی
حجازی
5 سال قبل

منعطف بودن خیلی خوبه، ولی من واقعا نمیدونم چجوری باید همیشه انعطاف پذیر باشم؟بعضی وقت ها نمیشه….

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x