اصول مدیریت زمان

اصول مدیریت زمان-تغییر-مدیریت-زمان-روزمرگی-استرس-سازگاری
اصول مدیریت زمان-تغییر-مدیریت-زمان-روزمرگی-استرس-سازگاری

داشتن مدیریت زمان در زندگی و آشنایی با اصول آن 

زمان منبع جبران ناپذیری است که به طور مساوی به همه داده شده است و مدیریت زمان ابزاری است مناسب برای این که از سرمایه‌ی عظیم عمر به خوبی استفاده کنیم و دچار خسارت نشویم. آنان که از خود آغاز کرده اند و آغوش به روی تغییر گشوده اند راه زیاد و وقت کم را درک کرده و ضرورت مدیریت زمان را با جان و دل فهمیده اند. از سوی دیگر پی برده اند در اجتماع امروز که صنعت و تکنولوژی بشر را پیش می‌برد، باید خود را با پدیده‌ی سرعت و ماشینی شدن هم‌گام و همراه کنند. در غیر این صورت، دچار خسارتی جبران‌ناپذیر می‌شوند که میتوان راه حل آن را مدیریت زمان و دانستن اصول آن دانست.برای آشنایی بهتر و بیشتر با تغییر و اصول آن حتما به محصولات ما و کتاب خداحافط روزمرگی نیز سری بزنید.

راه های متنوّع و متفاوتی برای سازگاری با این اجتماع در پیش روی است. عدّه ای خود را به اجتماع می سپارند و با تغییرات آن تغییر می‌کنند و با سکون آن آرام می گیرند. بعضی‌ها بی‌هدف به زندگی ادامه می‌دهند و به تغییر فکر نمی‌کنند و عدّه‌ای دیگر دچار روزمرّگی می شوند و از زندگی، زنده بودن را درک می کنند و تعداد اندکی بر این واقفند که:

«زندگی حکایت مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند: فروختی؟ گفت: نه، تمام شد.»

در سه قسمت مدیریت زمان، هدفگذاری و برنامه ریزی سومین گام از بهره وری فردی را بر می داریم.اصول مدیریت زمان-تغییر-مدیریت-زمان-روزمرگی-استرس-سازگاری

وقت طلا نیست!

آیا سرمایه‌ی زمان بزرگ‌ترین سرمایه است؟

Keycap Digit One on Apple  نکته‌ی اوّل: سرمایه هایی چون پول، زیبایی، سلامتی و… به بعضی از آدم ها داده شده و به بعضی داده نشده است؛ امّا سرمایه‌ی زمان به همه‌ی انسان ها داده شده فقط مقدار آن متفاوت و نامعلوم است و در این تفاوت و نامعلومی ها، حکمت‌های بسیار نهفته است. پیامبر (ص) می‌فرماید: 

«برای هر کس باب خیری گشوده شده است باید که غنیمت داند و نصیب خود را برگیرد؛ زیرا که وی نمی‌داند که در بر روی او کی بسته می‌شود.»

Keycap Digit Two on Apple  نکته‌ی دوم: خسارت به بعضی از سرمایه‌ها قابل جبران و ترمیم و حتّی قابل بازگشت می باشد؛ امّا در بعضی از سرمایه‌ها این خسارت غیر‌‌قابل جبران است؛ زمان از دست رفته قابل برگشت و جبران نیست.

روزها چون رفت عمرت شد تلف                               نی ترا سرمایه نی سودت به کف

 

 

اصول مدیریت زمان-تغییر-مدیریت-زمان-روزمرگی-استرس-سازگاری

 

Keycap Digit Three on Apple  نکته‌ی سوم: از دست دادن بعضی سرمایه‌ها باعث ناکارآمدی دیگر سرمایه‌ها نمی شود. مثلاً با از دست رفتن یک خانه یا ماشین، سرمایه‌ی علم و مقام اجتماعی از بین نمی‌رود؛ امّا از بین رفتن سرمایه‌ی زمان به معنای خداحافظی با سرمایه‌ها است.

Keycap Digit Four on Apple  نکته‌ی چهارم: بعضی سرمایه‌ها قابل قرض گرفتن و قابل وام دادن است، امّا سرمایه‌ی زمان تمام می‌شود و چک و سفته نیز پذیرفته نمی‌شود.

Keycap Digit Five on Apple  نکته‌ی پنجم: تمامی سرمایه‌ها از دل سرمایه‌ی زمان بیرون می‌آید. پول، مقام، علم، ریاست، ایمان، توکّل و… وقتی معنا پیدا می‌کند که زمانی هم برای کسب و پرورش و نگهداری آن متصوّر باشید.

Keycap Digit Six on Apple  نکته‌ی ششم: به دلیل اهمیت سرمایه‌ی زمان، در آخرت هم ابتدا از این سرمایه و از چگونگی دخل و خرج آن سؤال می‌کنند:

ما چقدر دیر متوجّه می شویم که زندگی یعنی همان دقیقه ها و ساعت هایی که هر روز آرزوی زود گذشتن آن ها را داشتیم. (آیین زندگی، دیل کارنگی)

اصول مدیریت زمان-تغییر-مدیریت-زمان-روزمرگی-استرس-سازگاری

مدیریت زمان

Four O’clock on Apple  برای مدیریت زمان تعاریف متعدّدی می‌توان ارایه داد که به بعضی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می کنیم:

 

Blue Circle on Apple «چگونگی به کارگیری صحیح از زمانی که در اختیار دارید؛ یعنی قبل از هر چیز باید فکر کنید زمان را چگونه صرف کرده یا چگونه در وقت صرفه‌جویی نمایید».

Blue Circle on Apple «مدیریت زمان به عنوان سیستمی کارا و مؤثّر برای کنترل و استفاده‌ی زمان تعریف می‌شود».

در تعاریف فوق، بر چگونگی استفاده و نیز کنترل زمان تأکید شده است نه صرفاً بر صرفه‌جویی در میزان وقتی که در اختیار شما قرار دارد».[1]

زمان با ارزش‌ترین منبعی است که در اختیار انسان‌ها قرار دارد؛ زیرا تمامی منابع به شرط وجود زمان ارزش می‌یابند. مهم‌ترین وظیفه‌ی شما این است که برای زمان اهمّیّت جدّی قایل شوید و با بهره‌گیری از آن، برنامه‌ای داشته باشید.[2]

White Heavy Check Mark on Mozilla  فعّال باشید و اجازه ندهید که حادثه‌ها و جریانات مختلف در زندگی، شما را هدایت کند. اگر شما زمان را خوب مصرف نکنید، زمان، شما را خوب مصرف می‌کند.

White Heavy Check Mark on Mozilla  هدف‌گذاری صحیح ـ اولویت‌بندی و تعیین ساعات کار و تعیین استراتژی شخصی برای انجام عمل و در نهایت کنترل و ارزیابی مناسب از شیوه‌ی عمل، باعث جلو‌گیری از اتلاف وقت می‌شود.

White Heavy Check Mark on Mozilla  قسمتی از زمان‌مان را به جبر از ما می‌ستانند و قسمتی دیگر به نیرنگ. امّا درد بیش‌تر این است که زمانی که باقی می‌ماند، بدون آن‌که بخواهیم و یا بدانیم ضایع می‌شود.

 

نگذاریم تقویم و ساعت، این حقیقت را از یادمان ببرد که لحظه لحظه‌ی زندگی، یک معجزه است و در پس آن حقیقتی.  

(اچ.جی .ولز)

 

Mantelpiece Clock on Google Android 8.1 فواید دست‌یابی به مهارت‌های مدیریت زمان

مدیریت زمان موفّق به شما امکان می‌دهد:

  • استرس و فشارهای روحی را کاهش دهید.
  • دیدگاه بهتری نسبت به انجام کارها و اولویت‌ها به دست آورید.
  • اوقات فراغت بیش‌تری به دست آورید و فرصت بیش‌تری برای خانواده و زندگی شخصی داشته باشید.
  • فرصت های بیش‌تری برای خلّاق بودن ایجاد کنید.
  • احساس قدرت و کنترل بیش‌تری بر کار و زندگی شخصی پیدا می‌کنید و این باعث می‌شود دریابید که حاکم بر سرنوشت خود هستید و احساس مثبتی درباره‌ی خود داشته باشید.
  • با ثبات قدم و به طور منظّم به اهداف‌تان دست یابید و یک زندگی هدف‌دار و معنی‌دار داشته باشید.[3]

اصول مدیریت زمان-تغییر-مدیریت-زمان-روزمرگی-استرس-سازگاری

 

در دوره رایگان  وارزشمند فن بیان ما شرکت کن این جایزه ما به شما مخاطب عزیز است.

[email-download download_id=”1640” contact_form_id=”1619”]

بهانه های تعلّل در زمان

فن نهان  دیر شده است.

فن نهان مدیریت زمان زیر فشار، بهتر کار می کنم.

مدیریت زمان فن نهان اگر صبر کنم، احتمالاً به خودی خود برطرف می‌شود.

مدیریت زمان فن نهانحالا میلی به انجامش ندارم.

مدیریت زماندیرتر هم انجام بدهم، اتّفاقی نمی‌افتد.

مدیریت زمان فن نهان اگر صبر کنم، ممکن است سایرین آن را انجام دهند.

مدیریت زمان فن نهاننمی‌دانم از کجا شروع کنم.

اصول مدیریت زمان-تغییر-مدیریت-زمان-روزمرگی-استرس-سازگاریاوّل باید مرتّب کنم.

 تا شروع کنم، مزاحمی از راه می‌رسد.

 تا حالا که کسی شکایت نکرده است.

حیف روز به این خوبی نیست که آن را صرف کار کنم.

 تا اوّل سال صبر می کنم، آن‌وقت برنامه می‌ریزم.

ممکن است مهم باشد، امّا اضطراری نیست.

 حالا که کار از کار گذشته است.

مدیریت زمان استرس فن نهان

No Entry on Microsoft Windows 10 April 2018 Update آفات مدیریت زمان (راهزنان وقت)

 White Heavy Check Mark on Microsoft  هدف‌گذاری معیّن و مشخّص نداشتن و یا عدم رعایت اصول هدف‌گذاری.

 White Heavy Check Mark on Microsoft  محاسبه نکردن خود ـ عدم نظارت بر کیفیّت رفتار، عادت‌ها، بینش ها، باورها، ارزش‌ها و……

 White Heavy Check Mark on Microsoft  عدم مهارت در تصمیم‌گیری مؤثّر ـ عدم تفکیک جایگاه ها و کانون‌های عقل و احساس.

 White Heavy Check Mark on Microsoft  بار بیش از توان ـ قبول مسؤولیت‌های فراوان بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توان فردی

 White Heavy Check Mark on Microsoft  بدخلقی و عدم تسلّط بر رفتارها

 White Heavy Check Mark on Microsoft  عجله کردن

White Heavy Check Mark on Microsoft  کار امروز را به فردا موکول کردن

 White Heavy Check Mark on Microsoft  تلفن‌ها و قرارهای ملاقات غیر‌ضروری

White Heavy Check Mark on Microsoft  عدم صراحت با دیگران

 White Heavy Check Mark on Microsoft  عدم تفویض و واگذار کردن منطقی بعضی از امور به دیگران

 White Heavy Check Mark on Microsoft  ریز نکردن اهداف ـ بلند بودن فاصله‌ی تصمیمات ـ نبود نقاط و ایستگاه‌های بازرسی و نظارت.

 

 

 

 

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x