سیری در کمال فردی

به راستی مقصود نهایی ما از زندگی چیست ؟ اگررسالت خود را در زندگی تعیین نکرده اید وتنها به اهدافتان می اندیشید ، پس از آن که به همه آنها دست یافتید وبه اوج موفقیت رسیدید از شور وشوق می افتید وبه انسان نیم مرده ای تبدیل می شوید .

تفاوت هدف ومقصود : هدف چیزی است که به سویش نشانه می رویم وهنگامی که آن را می زنیم یعنی دیگر به آن رسیده ایم وبه عبارت بهتر راه به پایان برده ایم ؛ اما مقصود ، بی نهایتی مستمر ومستقل از زمان است که تنها جهت را می نمایاند وفقط می توان با آن هم سو شد .

استیو کاوی می گوید :« رسالت را نمی توان تعیین کرد بلکه باید آن را کشف کرد . »

چگونه رسالت خود را تعیین کنیم ؟

عبارتی که رسالت ما را تعیین کند باید دارای سه بند باشد :

بند اول را با تمام جامعه بشریت مشترکم وآن شناخت ، اتصال وهماهنگی با نیروی بزرگتر ونیرومند تر از همه ماست .

بند دوم را نیز با تمام بشریت سهیم هستیم . این معنا که ایثار پیشه کنیم وبا رفتار وگفتار خود ، دنیا را برای خود ودیگران بهتر ودلپذیرتر کنیم وتمام تصمیماتمان آکنده از عشق وایثار وصداقت وحق شناسی باشد .

بند سوم تعیین رسالت به شغل وحرفه مربوط است .

ارزشها : 

ارزش های شما در زندگی چیست ؟ تها زمانی خود را موفق ، کامیاب وشادمان خواهید یافت که براساس معیارهای خود زندگی کنید .

20 مورد از ارزش های زندگی تان که بیشترین رضایت وخشنودی را در شما فراهم می کنند بنویسید ، سپس 5 مورد از مهمترین آنها را انتخاب کنید .

هدف گذاری : 

پره اول گردونه کمال عبارتی است که مفهوم رسالت شماست ومسیر این گردونه را تعیین می کند . پره دوم هم به ارزش ها تعلق دارد ونیروی مورد نیاز را برای به حرکت در آمدن گردونه به سوی کمال فردی تامین می کند . پره سوم آن اهداف هستند که ایستگاه های بین راه این سفرند . هر تلاش وکوششی حاصل توجه به هدفی شوق انگیز است .

پنج گام اساسی برای هدف گذاری موثر ( مدل پنج گام SMART)

 • اهداف خود را دقیق وروشن بیان کنید .
 • انگیزه هدف هایتان را مشخص کنید . بعضی اهداف مانند اهداف ورزشی در خود شور وهیجانی دارند اما برای برخی دیگر مانند کاهش وزن هیچ انگیزه ای وجود ندارد ، در چنین شرایطی است مه یاید برای خود نوعی پاداش تعیین کنید تا کشش لازم را به وجود آورید .
 • در انتخاب هدف ها واقع بین باشید .
 • هدف های عمده واساسی زندگی خود را تعیین کنید .
 • هدف ها باید قابل پیگیری باشند . سنجش دقیق میزان پیشرفت به سوی هدف رسم قهرمانان است . با رسم جدول ونمودار میزان پیشرفت را پیگیری کنید .

Specific   دقیق وروشن

Motiuational   : دارای انگیزه

Attainable      : واقع بینانه

Releuant        : عمده واساسی

Trackable     : قابل پیگیری

بالاخره بسته ی رایگان دوره فن بیان و سخنوری رسید

فن نهان درو هفن بیان و سخنوری

برای دانلود فایل ارزشمند فن بیان و سخنوری لطفا فرم زیر را پر کنید.

لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 

 

نیروی تخیل ابزاری سریع برای رسیدن به هدف

وضعیت مطلوب خود را در یک روز جمعه درده سال دیگر مجسم کنید وبه این پرسش ها پاسخ دهید :

 • اگر علاقه به تغییر محل زندگی خود دارید ، ده سال دیگر در چنین روزی کجا را مایلید در نظر بگیرید ؟
 • میل دارید به چه کسی زندگی کنید ؟آیا قصد ازدواج وبچه دار شدن را دارید یا خیر؟
 • شوق انجام چه کاری را دارید ؟ با ذکر جزییات از لحظه بیداری تا لحظه ای که می خوابید ، ساعت به ساعت آن را توصیف کنید .
 • با استفاده از این تکنیک می توانید تصویر یک روز ایده آل را در سه ماه ، یک سال یا پنج سال آینده در تصویر خود ببینید اما فراموش نکنید که هدف های شما در ده سال آینده با هدف های 5 سال آتی باید کاملا متفاوت باشند زیرا در آینده دورتر شما از آموخته وتجربیات بیشتری بهره مند خواهید بود . پس از آن 5 هدفی را که رسیدن به آنها بیشترین تاثیر را بر زندگی شما خواهد گذاشت برگزینیدوپس از کنترل کردن بامدل SMART آن را به گردونه کمال منتقل کنبد وگردونه را کامل کرده موجبی فراهم آورید تا به سوی کمال هدایت شوید .

گردونه کمال شما : 

مدل ها گام price

 • مشخص کردن چارچوب دقیق عملکرد یا رفتار ( Pinpcint )

محدوده اجراء عملکرد خود را به طور دقیق وروشن نعیین کنید . فضاهایی را در نظر بگیرید که قابل سنجش واندازه گیری باشند وبتوانند کانون توجه قرار گرفته وفعالیت هایتان را متمرکز کنند .

 • ثبت و یادداشت عملکرد یا رفتار ( Record )

اول وضعیت کنونی خود را نسبت به آن مشخص کنید . از این نقطه است که می توانید عملکرد ورفتار خود را زیر نظر گرفته به پیشرفت خود را بسنجید .

 • سهیم کردن دیگران ( Involve ) : دنبال کردن یک هدف نیاز به حمایت وپشتیبانی دارد .
 • هدایت وراهنمایی ( Coach ) : برای پیگیری هدف به کسی نیاز دارید که هادی وراهنمایی شما باشد .

رفتار وعملکرد شمارا زیر نظر بگیرد وبراساس نتایج بدست آمده ، شما را تمجید وتوبیخ کند . همچنین خودتان نیز باید بر کار خود نظارت کنید .

 • ارزیابی ( Evalnate ) : وقتی هدف را بر می گزینید تاریخی را برای رسیدن به آن تعیین کنید . زمان ارزیابی هنگامی است که به پایان مدت تعیین شده رسیده باشید.

خود سنجی

به طور کلی سطح توانایی ومیزان تعهد وپشتکار شما در راه رسیدن به هدف ، دریکی از موارد زیر جای می گیرد.

 • مستقل وکارآزموده ( مهارت وتعهد در سطح عالی )

اگر اطلاعات وتجربه لازم وهمچنین انگیزه واعتماد به نفس کافی دارید بدون نیاز به هدایت وحمایت دیگران به طور حتم به سر منزل مقصود خواهید رسید .

 • مبتدی ومشتاق ( مهارت ناچیز توام با تعهد عالی )

نیاز به هدایت وراهنمایی دارید .

 • سرخورده وناامید ( وقتی تردید غالب می شود . )

بسیاری از اوقات مشاهده می شود که شخص هدفی را برای خود بر می گزیند ومشتاقانه وارد عمل می شود اما چیزی نمی گذرد که مشکلات وموانعی دور از انتظار ، او را دلزده ومایوس می کند . این احساس امری طبیعی است وشخص در چنین شرایطی باید به خود نهیبی بزند وکانونی برای راهنمایی وپشتیبانی تشکیل دهد تا وقتی از هدف دور می افتد رفتارش را به مسیر صحیح بیندازد وکارهای درستش را تحسین کنند .

 • کار آزموده و مردد ( مهارت عالی وتعهد ناچیز )

محتاج مشوقی دلسوز هستید تا نقاط درخشان رفتار شمارا ببیند وبه محض مطابقت آنها با مسیری که به هدف می رسد شما را تحسین کند وبه خود امیدوارتان نماید .

 

اصلاح مسیر به سوی کمال ( مدل چهار گام PACT  )

 • دورنگری ( Perspective ) : آیا آنچه در زندگی شما می گذرد با هدف ها ، ارزش ها ورسالت شما سازگار است ؟ برای اینکه چشم اندازی از زندگی خود داشته باشید ، لازم است که خلوتگاهی درونی برای خود بیافرینید ودر سکوت وآرامش آن خلوتگاه ، رفتارتان را مرور کنید .
 • آزادی عمل ( Autonomy ) : شما زمانی از آزادی عمل برخوردارید که بر زندگی ومجیط اطرفتان مسلط باشید واختیارتان به دست همسر ، فرزندان ، رییس ، هکار یا حتی غرایز لجام گسیخته نباشد .
 • رابطه ( Cnectedness ) : رابطه شما با کسانی که برایتان اهمیت دارند ورابطه معنوی با با خالق خود .
 • هم آوایی جسم ( Tone ) : برسی میزان تندرستی ( ورزش ، خواب کافی و….)

مفقهوم تغییر در عصر موفقیت های آنی

فرآین تغییر دارای سه مرحله متوالی است :

1- تغییر در دانش وآگاهی                      2- تغییر در دیدگاه            3- تغییر در رفتار

هفت قدم جادویی برای تغییر رفتار

 • گام اول : برهم زدن الگوهای فکری : وقتی این احساس به سراغتان آمد که رفتارتان ناشیانه وناموزن است وباعث شده است که همه دست از کار بکشند وبه ریخت وقیافه شما بنگرند آن را نادیده گرفته وامری عادی تلقی کنید .
 • گام دوم : بر آنچه از دست می دهید متاسف باشید .

وقتی از کسی تقاضا  کنید که رفتار متفاوتی را در پیش گیرید بی درنگ به زیان هایی می اندیشید که ممکن است در اثر چنین تغییری با آن روبرو شود . به بیانی دیگر در فرآیندتغییر ، غم واندوه واحساس خسران ، امری طبیعی است .

 • گام سوم : احساس تنهایی

سومین واکنشی که انسان در برابر تغییر رفتار از خود نشان می دهد احساس تنهایی است . وقتی الگوی رفتاری کهنه خود را با دوستان ونزدیکان در میان بگذارید در میان بگذارید واز آنا کمک وحمایت بخواهید .

 • گام چهارم : تغییرات محدودی را برگزینید .

هربار فقط می توان به معدودی از تغییرات تن داد .

 • گام پنجم : توجه به منابع وامکانات

آدمی پس از شکست الگوی رفتاری خویش ، احساس می کند که وسیله وابزاری برای ایجاد رفتار جدید ندارد .

این ذهن شماست که حدود منابع وامکانتان را تعیین می کند .

 • گام ششم : آمادگی افراد متفاوت است .

لزوما افراد یک گروه که هدف یکسانی دارند نباید همگام باشند بلکه باید هرکس را به فراخور استعداش حمایت کرد .

 • گام هفتم : بازگشت به عادات قبلی

اگر به هنگام تغییر رفتار ، گاهی به اعمال قبلی خود برگشتید دلسرد نشوید زیرا چنین واکنشی کاملا طبیعی است . کافی است که به خود آیید ورفتارتان را به مسیر درست هدایت کنید .

 

با نیت خیر رفتار کنید .

تدابیری برای یک رنگی ظاهر و باطن

 • دفترچه ویژه : در بالای هر صحفه آن بنویسید :« دیروز ». گردونه کمال را در پیش روی خود بگذارید . رفتار دیروزتان را با در نظر گرفتن شخصیت ایده آل خود بسنجید . کارهای خوبی را که دیروز انجام داده اید وکارهای ناشایسته تان را دراین دفترچه بنویسید .
 • کد اخلاق و رفتار : فهرستی از خصوصیات اخلاقی مطلوب که اگر به کار گرفته شوند می توانند شخصیت دلچسب ومطلوبی را که انتظارش را دارید بروز دهند .
 • نیایش صبحگاهی : ستایش ، اعتراف وشکرگزاری   سیری در کمال فردی فن نهان

1- آیا کاری که می کنم مجاز وشروع است وآیا با ارزش ها ، رسالت واهدافم مطابقت دارد ؟

2- آیا این کار منصفانه است وحق کسی را پایمال نمی کند ؟

3- با انجام دادن این کار ، چه احساسی نسبت به خود پیدا خواهم کرد ؟سیری در کمال فردی فن نهان

مسوولیت زندگی خود را به گردن گیرید . ( مدل سه گام ABC )

Activaitinig event   رویدادها

Belief system          نظام اعتقادی

Consequence           نتیجه یاپی آمد

باورها :

شما اختیار تام دارید که مانند یک مرغابی که در فضای محدودی می گردد ومدام واک واک می کند پیوسته لب به شکوه بگشایید وبرای توجیه کاستی ها خود همه چیز وهمه کس را به باد ملامت بگیرید ودر نتیجه در کار خود در جا بزنید ؛ یا همچون عقابی که از کوه ها وصخره ها می گذرد واوج می گیرد موانع را پشت سرگذارید وتغییرات عمده ای را در زندگی خود پدید آورید .

همگام با گردونه ( مدل پنج گام P  )

1- رسالت                                           Purpose

2- خود باوری                                   Pride  

3- شکیبایی                                        Patience

4- پایداری                                       Persistance

5- دورنگری                                    Perspective

                                            

 

 

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x